Rimmer Hettinga - Nieuw Zeeland

Rimmer Hettinga, directeur van Hettinga Estate Consultancy is in 1999 vanuit Nederland naar Nieuw Zeeland geëmigreerd. In Nederland heeft hij een akkerbouwbedrijf gehad en werkte als aan- en verkoop manager en taxateur van agrarisch en zakelijk onroerend goed. In Nieuw Zeeland heeft hij een wijngaard van 8 hectare opgezet. Hier produceert hij zijn eigen wijn “Hettinga Estate”. Daarnaast begeleidt hij mensen uit Nederland en Groot Brittanië, die een nieuw leven op willen bouwen of willen investeren in Nieuw Zeeland. Hettinga Estate Consultancy is een consultancy bureau die mensen persoonlijk begeleidt bij hun emigratie naar of investering in Nieuw Zeeland. Zij adviseren u over de agrarische mogelijkheden in Nieuw Zeeland en geven een overzicht van de bedrijven die te koop staan. En helpen u bij de volledige aankoop en vestiging van het juiste bedrijf. Daarnaast geven ze onafhankelijk advies en informatie over de rendementen op korte en lange termijn van uw investering.

Wilfred Morren - Uruguay

Wilfred Morren heeft in Nederland jarenlang gewerkt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en bij het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren. Zijn kennis van de landbouwsectoren en (internationale) netwerken van investeerders en makelaars worden ingezet om u te ondersteunen bij het traject van emigratie dan wel investering. Kennis van de taal en lokale (landbouw) omstandigheden zijn onmisbaar voor het nemen van de juiste beslissing, waarbij het uiteraard een groot voordeel is te kunnen optreden als onafhankelijk adviseur. Daardoor werkt Wirfred samen met een landbouwkundig ingenieur die u kan voorzien van advies op maat met betrekking tot bodemgesteldheid, bedrijfsplan, productiekosten en rendementen.

Claudia Gloudemans - Zweden

Twan en Claudia Gloudemans wonen met hun drie kinderen in het Zweedse Hjo. Na enkele jaren pionieren in Zweden, kochten Twan en Claudia hier als één van de eerste Nederlanders in 1998 een melkveebedrijf. Nu melken ze 170 koeien en denken aan verdere uitbreiding van hun bedrijf.

Twan en Claudia hebben al meerdere jaren ervaring in het begeleiden van Nederlanders naar Zweden. Ze helpen u onder andere met; het zoeken naar het juiste bedrijf, het maken van bedrijfsplannen, contacten met banken e.d. Kortom een volledige begeleiding naar Zweden.

Ewoud de Leeuw - Australie

Ewoud de Leeuw is de Interfarms consulent voor Australie. Hij is geboren en getogen in Nederland en woont sinds 1981 in Australië. Ewoud heeft van jongs af aan op veel verschillende boeren bedrijven in Nederland en Europa gewerkt. Na het afronden van zijn studie aan de hogere landbouwschool is hij naar Australië geëmigreerd. Hij heeft sinds 1984 zijn eigen bedrijf Agri-Care International, voor onafhankelijke advisering voor de melkveehouderij. Dit betreft adviezen gespecialiseerd in bedrijfsvoering, economische boekhouding, veevoeding en kunstmest beleid. Naast voorlichting heeft Ewoud als veevoedings- en economisch specialist ook jarenlang projecten voor diverse commerciële bedrijven uitgevoerd. Hij is bekend met andere sectoren in de landbouw, zoals de varkenshouderij, pluimveehouderij, akkerbouw en grove tuinbouw, die ook geweldige mogelijkheden bieden. Ewoud behartigt als enige uw belangen in Australië en doet dit met veel plezier en deskundigheid.

Laurens de Man - Slowakije

Laurens de Man is namens VVMZ sro de Interfarms consulent voor Slowakije. VVMZ sro is een Nederlands-Slowaaks adviesbureau met bijna 19 jaar ervaring in Slowakije. Laurens is mede oprichter van VVMZ sro en begeleidt sinds 1994 onder andere de aankoop en verhuur van (landbouw)gronden, de ontwikkeling van (agrarisch) immobilien, het financieel structureren van projecten en het beheer van vastgoed. Laurens is opgegroeid in Nederland en studeerde bedrijfskunde in Rotterdam en heeft een Master in Real Estate van de Universiteit Tilburg. Naast lokale experts heeft VVMZ een Nederlands management dat het kantoor leidt in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Het Nederlandse management woont en werkt sinds 1994 in Slowakije en bestaat uit: Laurens de Man, Emile Roest (o.m. juridische en fiscale zaken, projectmanagement) en Erik Heideman (o.m. subsidieaanvragen en ontwikkeling en beheer vastgoed).

Marcel Welten - Polen

Marcel Welten emigreerde in 1996 naar Polen en woont samen met vrouw en kinderen in Baranowo, een plaatsje dichtbij Poznań. Hij is in Nederland opgegroeid op een pluimveebedrijf en heeft in Wageningen aan de Landbouwuniversiteit zoötechniek gestudeerd. Na zijn studie heeft hij in Nederland 4 jaar in de pet food sector gewerkt.

In Polen is Marcel tot 2013 werkzaam geweest in de mengvoersector in de functie van verkoopleider mengvoeders en ook eendagskuikens. In 2013 besloot hij een eigen onderneming op te starten en hij is sindskort onze begeleider in Polen.  In 2014 heeft Marcel een bedrijfseconomische MBA studie afgerond aan de Economische Universiteit van Poznań. Zijn vrouw, Dorota, heeft al 10 jaar een administratiekantoor wat zich heeft gespecialiseerd in financiële advisering en boekhouding voor buitenlandse bedrijven in Polen. Marcel kent de agrarische sector in Polen goed en is op de hoogte van de actuele wetgeving.

Jurian Kosters - Duitsland

Jurian Kosters is in 1999 vanuit Nederland naar Surwold in West-Duitsland geëmigreerd. Na drie jaar te hebben geboerd in Surwold hebben ze hun bedrijf aan Nederlanders verkocht. Zelf zijn ze toen verder Duitsland ingetrokken en hebben een melkveebedrijf in Selsingen gekocht. Ze hebben het bedrijf voor het grootste gedeelte naar Nederlandse maatstaven nieuw opgebouwd. Op het bedrijf staat een ligboxenstal met 112 boxen en twee melkrobots. Ze melken momenteel een quotum van 700.000 kg vol. Doordat zijn ouders nog actief zijn in het bedrijf, heeft Jurian de mogelijkheid om toekomstige emigranten te begeleiden in West-Duitsland.

Hans de Vries & Annegien Waalkens - Denemarken

Hans de Vries woont samen met zijn vrouw Annegien Waalkens in Denemarken. Hans woont sinds 1986 in Denemarken. Annegien heeft eerst in Zweden gewoond en is in 2000 naar Denemarken gegaan. Hans en Annegien hebben veel kennis en ervaring van de Deense agrarische sector en onroerend goed markt. Sinds 1992 hebben ze circa 200 Nederlandse boeren begeleid bij de aankoop van een melkvee-/akkerbouwbedrijf. Ze staan voor een blijvende begeleiding: ook na de koop adviseren zij u over alle stappen die komen kijken bij emigratie. Als aankopend makelaar kunnen Hans en Annegien u alle bedrijven die te koop staan aanbieden.

Marianna Westerkamp - Canada

Marianna Westerkamp is geboren en getogen in Nederland. 14 jaar geleden is ze naar Canada, Prince Edward Island geëmigreerd. Sinds die tijd richt ze zich op de aan- en verkoop van onroerend goed. In 2012 is ze begonnen met de verkoop van boerderijen en sinds 2014 doet ze dit in samenwerking met Interfarms. In deze periode heeft ze veel agrarische kennis opgedaan, zoals de bodemkwaliteit, de juiste locaties, contracten m.b.t. quota en wat verder van belang is. Daarnaast heeft ze een uitgebreid agrarisch netwerk in Prince Edward Island, waardoor ze passende begeleiding kan geven met de aankoop van een bedrijf in de Maritimes van Prince Edward Island. Marianna helpt u met alles wat nodig is in relatie tot de aankoop en financiering van uw bedrijf. In PEI is een uitstekend team beschikbaar die hulp kunnen bieden, en ook het Department of Agriculture geeft de nodige begeleiding. 

Bill and LuAnn Popp - Verenigde Staten

Bill en LuAnn Popp zijn beiden geboren en getogen op een agrarisch bedrijf in Minnesota. Nadat Bill de North Dakota State University heeft afgerond, heeft hij van 1974 tot 2002 een groot melkveebedrijf met 1.000 melkkoeien in Minnesota gehad. Daarnaast hadden ze een pluimveetak met 120.000 legkippen. In 2002 is hij begonnen als agrarisch makelaar, gespecialiseerd in melkvee en pluimvee. Maar daarnaast richt hij zich ook op de akkerbouw.

LuAnn is ook actief in de makelaardij en richt zich op de woningmakelaardij. Daarnaast werkt ze als software consultant, waarbij ze haar agrarische klanten begeleidt met problemen bij boekhoud- en managementprogramma’s. Als vrijwilligster is ze betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties en doet ze commissie werk voor de kamer van koophandel. Samen hebben ze drie kinderen en vier kleinkinderen.

André Visscher - Canada

André Visscher is de Interfarms consultant voor Alberta. André is na zijn studie aan de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden naar Canada gegaan om verder te studeren in Guelph (Ontario). In 1982 is André naar Alberta verhuisd om daar te gaan werken als melkveehouderijspecialist bij de landbouwvoorlichting van Alberta. Na 10 jaar verkoos hij het ondernemerschap. Hij begon een voorlichtingsbureau met ook nieuwe Nederlandse emigranten in zijn klantenkring. In 1995 heeft André Alberta Quota Network opgestart om melkquotum te kopen voor zijn klanten. Sinds 1997 werkt André als aankopend makelaar voor Interfarms.

Frie de Wit - Frankrijk

De roots van Frie liggen in Normandië alwaar zijn moeder en tante geboren zijn. In Standdaarbuiten (Noord-Brabant) hadden zijn ouders een pluimveebedrijf met een omvang van 22.000 legkippen. De ligging van het bedrijf dichtbij het dorp noopte de familie om in de jaren 70 (terug) naar Frankrijk te gaan. Hier kochten zij in de rust en ruimte van het Franse zuiden een boerderij met 130 ha land en een wijngaard van 60 ha. Met de jaren is het bedrijf verder uitgebreid en verplaatst. Sinds 2009 houdt Frie zich bezig met de aan- en verkoop van boerderijen in Frankrijk, waarbij hij in 2014 voor zichzelf is begonnen. Vanaf begin 2016 werkt hij met zijn eigen makelaarskantoor nauw samen met Interfarms.

 

Cor van Gaalen jr. - Canada

Cor van Gaalen is geboren en getogen op een akkerbouw- en pluimveebedrijf in zuid-west Ontario. Cor’s ouders emigreerden naar Canada (Ontario) in 1989. In 2013 studeerde Cor af voor het Applied Science Degree in Agribusiness die hij volgde aan de Olds College in Alberta. Sindsdien is Cor werkzaam geweest in de agrarische sector in Western Canada en in Ontario, waar hij veel kennis van het agrarische bedrijfsleven heeft opgedaan. Momenteel volgt hij een makelaardijopleiding die hij naar verwachting af kan ronden eind 2017. Het makelaarsvak zit in de familie, zo treedt hij in de voetsporen van zijn in 2016 overleden vader Cor van Gaalen sr., die eveneens Interfarms begeleider voor Ontario is geweest. Cor heeft van jongs af al een passie voor de agrarische sector, en de persoonlijke begeleiding en advisering bij de agrarische bedrijfsvoering. Cor werkt samen met zijn collega’s van Ontario Farm Group, een ervaren en deskundig team voor het aankopen van agrarisch onroerend goed.