ZELFSTANDIGE INVESTERINGSPROJECTEN

ADVIES EN BEGELEIDING OP MAAT 

WERELDWIJD:
- Rendement landbouwgrond gemiddeld 4 - 8 %|
- Pachtrendement vanaf 3% per jaar
​- Hectareprijs vanaf € 3.500

 

HET VOORWERK: VAN RENDEMENTSOVERZICHTEN TOT FISCALE EN JURIDSCHE ADVIEZEN

Vanwege onze jarenlange ervaring en kennis van de actuele en lokale agrarische buitenlandse onroerend goed markt kunnen wij u optimaal adviseren over de verschillende landen. Wij bieden u per land een overzicht van de rendementen, informeren u over de actuele situatie met betrekking tot de transfer van gelden naar en vanuit de betreffende landen, hoe met de belasting kan worden omgegaan, etc. Heeft u een keuze van een land gemaakt, dan neemt onze Interfarms consultant van het betreffende land contact met u op. Zij begeleiden u in het gehele aankoopproces.

HET AANKOOPPROCES

 1. Informatie- en adviesgesprek:
  Interfarms biedt informatie over de rendementen (direct en indirect rendement) en prognoses, actuele grond- en pachtprijzen, fiscale en juridische zaken, mogelijke investeringsvormen.
 2. Voorselectie van de bedrijven.
 3. Beleggingsanalyse aan de hand van rekenvoorbeelden.
 4. Informatie en advies over de fiscale en juridische regels.
 5. Exploitatieplannen en budget.
 6. Informatie over pachtontwikkelingen en pachtcontracten.
 7. Waardebepaling van de bedrijven.
 8. De bemiddeling met eigenaren.
 9. De notariële afwikkeling, inclusief de kadastrale registratie.
 10. Desgewenst begeleiden wij bij het vinden van pachters en het afsluiten van pachtcontracten en bedrijfsmanagement activiteiten (in de vorm van management assistentie of supervisie).

EIGENDOM

Via Interfarms kunt u in de landen waar wij wereldwijd actief zijn landbouwgrond kopen. Wij werken uitsluitend in landen waar het kadaster goed functioneert. Onze klanten zijn daarom ervan verzekerd dat de gekochte grond ook daadwerkelijk op eigen naam wordt geregistreerd.  Dat kan privé, middels een BV of een NV. U bent de eigenaar, de pachtcontracten worden op uw naam opgesteld, alle inkomsten en uitgaven komen voor uw eigen rekening.

Wilt u beleggen in grond, maar zonder de last van beheer- en bedrijfsorganisatorische zaken? Interfarms biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Lees meer over de verschillende investeringsvormen.

EXPLOITATIE

Het rendement op landbouwgrond bestaat uit de gemiddelde waardestijging (indirect rendement) en de gemiddelde jaarlijks directe opbrengst van de grond (direct rendement). Deze jaarlijkse opbrengst van de grond omvat de pachtinkomsten, of – afhankelijk van uw keuze - inkomsten van het (laten) bewerken van de grond. Het lange termijn rendement, namelijk de waardestijging, ligt de laatste 10 jaar tussen 4 en 8 %. Dit verschilt uiteraard van land tot land. 

Interfarms biedt u een overzicht van de waardeontwikkeling van landbouwgrond voor de verschillende landen waar wij actief zijn. U ontvangt informatie over het directe en indirecte rendement, alsmede van de prognoses van de grond- en pachtprijsontwikkeling.

TOEKOMST

Recente analyses van onder andere OECD (the Organisation for Economic Co-operation and Development ) en FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) laten voor de agrarische tak een positief beeld zien. De verwachting is dat de globale productie van agrarische producten voor 2050 met 60 % groeien. Reden hiervoor is de zeer sterk groeiende behoefte aan voedsel wereldwijd. Enerzijds vanwege de toename van de wereldbevolking en anderzijds door een hoger consumptieniveau van deze grotere wereldbevolking. Hierdoor is de verwachting dat grondprijzen wereldwijd zullen stijgen.

RISICO

Naast rendement is voor u als investeerder het risico van de belegging relevant. Als we kijken naar de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren en de verwachte stijging van de grondprijzen, is het risicoprofiel van landbouwgrond laag. Zeker niet onbelangrijk om te vermelden dat landbouwgrond een liquide investering is; de grond kan ten alle tijden worden verkocht.

CONTACT EN INFORMATIE

Met Interfarms kunt u vertrouwen op een waardevol beleggingsadvies en een succesvolle begeleiding bij investeringsprojecten in het buitenland.

Wilt u meer weten over de rendementen per land (ontwikkeling van grond- en pachtprijzen), neemt u dan contact met ons op.

Interfarms Invest

Pieperij 11
7924 PZ Veeningen
T 0528 391 111