Ewoud de Leeuw is onze Interfarms consultant voor Australië. Vanwege zijn jarenlange ervaring in de agrarische advisering en aankoopbemiddeling van boerderijen én investeringsobjecten heeft hij een zeer uitgebreide kennis van de Australische agrarische vastgoedmarkt. De Leeuw is sinds 1984 gevestigd in Australië. Naast de aankoop van agrarische objecten, houdt hij zich ook bezig met investeerders syndicaten, investeringen, land beheer en management en verpachting van agrarisch vastgoed. Hij participeert ook zelf in een aantal agrarische investeringen en bedrijven.

Akkerbouw Australië

Op meerdere fronten is Australië een geschikt land om te investeren in agrarische bedrijven. Het land kent een sterke valuta (Australische dollar), een stabiele economie, een lage werkloosheid, en diverse mogelijkheden voor emigratie en investering. Elk gebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Er is een grote variëteit in grondsoort, regenval, klimaat en gewasmogelijkheden. De grondprijzen reflecteren de locatie, kwaliteit, regenval en de diverse gewasmogelijkheden.

Geschikte gebieden

Er zijn meerdere geschikte gebieden om te investeren in boerderijen. Factoren waar u uw keuze op kunt baseren zijn onder meer:

 • Het gewas type. 
 • Mogelijke samenwerking met bekende pachters die graag uitbreiden. 
 • Het aanbod van geschikte bedrijven voor de beschikbare investering. 
 • Zekerheid en verwachte stijging van grondprijzen in de betreffende regio. 
 • Beschikbaarheid van management in de regio of bereikbaarheid voor de manager.

Interfarms is actief met het management van akkerbouwbedrijven in de volgende gebieden:

 • New South Wales, Noord Kust (Droogland rijst, rijst verwerking, suiker riet, soja, maïs, fruit en noten)
 • New South Wales Zuid West, Riverina, (rijst, soja, maïs, tarwe, gerst, canola)
 • Zowel irrigatie als droogland bedrijven.
 • Zuid Australië (Irrigatie, luzerne, graan, schapen).

Andere gebieden, waar wij bedrijven hebben aangekocht voor emigranten, strekken zich uit van Tasmanië, Zuid en Noord Victoria, Zuid Australië, West Australië, Zuid en NoordQueensland tot Zuid en Noord New South Wales. In Tasmanië hebben wij ook eventueel een manager of co-investeerder en agrarisch ondernemer uit Nederland beschikbaar.

Investeringsvormen via Interfarms:

 1. Investeren in één of meer objecten met een gezamenlijke bv van 2 of meer personen  Vooral voor kleine tot middelgrote objecten. - Eigen zeggenschap (voor kleine bedrijven) of in directievorm (voor grotere bedrijven met meer dan bijvoorbeeld vier investeerders.)
  - Voor investeringen vanaf circa $300.000 AUS dollar. 
 2. Direct eigendom
  Voor (middel)grote investeringen vanaf minimum circa $800.000 AUS dollar.

  Constructievorm:
  a. In de vorm van een volledig eigendom via een eigen Trust of op eigen naam.*¹
  b. Exploitatie via een operationeel bedrijf, die ook weer volledig in eigendom is.

  *¹Opmerking: De hoeveelheid trust units kunnen verschillen tussen partners onderling. Units kunnen van eigenaar verwisselen zonder dat het bedrijf wordt verkocht.

Een solide belegging

Investeren in akkerbouw zien wij als een weinig risicovolle belegging. Met verpachten en/of share farming hoeven nauwelijks machines aangeschaft te worden. De investering is praktisch alleen in land en soms een gedeelte in irrigatielicenties voor oppervlakte of ondergronds water. Vanwege ons uitgebreide netwerk is het redelijk eenvoudig om een pachter te vinden of een sharefarmer voor samenwerking.

Rendement

Investeren in grond kent over de langere termijn een goed rendement. De historische waardevermeerdering van landbouwgrond is 5 tot 6 %, gemiddeld over de afgelopen 30 jaar.
Gedurende de jaren '90 en begin 2000 is dit veel hoger geweest. De laatste jaren is dit weer iets naar het lange termijn gemiddelde teruggelopen. Interfarms transacties laten een hoger rendement zien dan de landelijke gemiddeldes.

Rendementscijfers

 • Pachtinkomsten bedragen meestal van 5 - 6% van de waarde van het bedrijf. 
 • De totale bedrijfskosten (inclusief management) bedragen rond 1,5 - 2 %. 
 • In combinatie met een waardestijging van 5 - 6 % per jaar(historisch gemiddelde), geeft de investering een rendement op geïnvesteerd eigen vermogen van rond 8,5 - 10,5 %. In veel gevallen is dit aanzienlijk meer, afhankelijk van aanschafprijs, de verkoopprijs, en andere invloeden. 

  Recente transacties gaven de volgende rendementen:
 • 5,8 - 10,5 % Kapitaalwaardevermeerdering van het bedrijf, gem. per jaar (cumulatief). 
 • 12,5 – 21.0 % Rendement op eigen geïnvesteerd vermogen. 
 • 5.0 - 8 % Rentelasten, per jaar. 

Indien gewenst, lichten wij bovenstaande graag verder toe aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden uit de praktijk. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Transactie- / begeleidingskosten:

 • Aankoopbegeleiding Interfarms 3 – 4 %* van de waarde van de aankoop. *Het tarief is afhankelijk van de diensten die worden afgenomen. 
 • Aankoop belasting ca. 4,75 – 5,50% 
 • Opzet van Trust en Operating Company tot $ 4.000 
 • Accounting advisering tot $ 1.000 
 • Jurist / advocaat voor contract en overname gelegenheden $ 3.000 - $ 4.000

Spreiding van akkerbouwbedrijven:

Afhankelijk van beschikbaarheid van de objecten is het mogelijk om de investering te verspreiden over meerdere bedrijven en/of gebieden. In het geval van spreiding over twee
gebieden, kan gekozen worden voor één bedrijf per gebied of voor een cluster van bedrijven in een gebied. 

Naast, eventuele gewenste risicospreiding, biedt deze constructie ook de mogelijkheid voor gedeeltelijke verkoop. Bijvoorbeeld als een gedeelte van het kapitaal weer beschikbaar gemaakt zou moeten worden in de nabije toekomst.

Voorbeeld:

 • Zuid Australië; bedrijfscluster $3.5 ml (Droogland graan & schapen/ irrigatie luzerne). Enkele bedrijven met bestaande pachtcontracten. 
 • New South Wales, Mid / Zuid; bedrijf $1.5 ml (Droogland graan /schapen). Gemakkelijke medewerking van een bestaande pachter die uitbreiding wenst. 
 • New South Wales, Noordkust; bedrijf $1.0 ml (suikerriet, rijst, soja, korrelmaïs). Gemakkelijke samenwerking met bestaand bedrijf/ opslag/ rijstverwerking, etc. 
 • Tasmanië; bedrijf $ 0.75 - $1 ml. Mogelijke samenwerking of pacht aan nieuwe Nederlandse akkerbouwer/ emigrant. 
Uiteraard is het ook mogelijk enkele grotere bedrijven aan te kopen.

Contact en informatie

Wilt u meer weten over Australië of over een ander land om te investeren of emigreren, neemt u dan contact met op met Frits Bennink, Interfarms, 0528 39 11 11, info@interfarms.nl.

Naar aanbod Australie