De Mars Agrarische Makelaardij

Sinds 1 januari 2017 is ons Nederlandse makelaarsnetwerk uitgebreid met de komst van Theunis Jensma van Interfarms | De Mars Agrarische Makelaardij gevestigd te Oudebildtzijl (FR).

De agrarische vastgoedwereld kent voor Jensma weinig geheimen. Jensma zit al meer dan 25 jaar in het vak en als zoon van een akkerbouwer in de kop van Friesland weet hij wat agrarisch ondernemers hier bezig houdt. In 1991 is hij begonnen bij AVM Agri Vastgoed waar hij meer dan 15 jaar heeft gewerkt. Dit kantoor is later overgegaan naar het huidige accountantskantoor accon AVM. Dat bracht Jensma naar de Dijken Makelaardij in Noord Holland. In 2016 heeft hij besloten om voor zichzelf verder te gaan. De uitwisseling van kennis en ervaring, en vooral om bij te blijven bij de steeds groeiende wet- en regelgeving voor vastgoedbranche, was voor Jensma de aanleiding om de samenwerking met Interfarms aan te gaan. 

Van (ver)koop tot zakelijke mediation

Jensma’s expertise ligt in de aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed, taxaties, (erf)pacht, onteigeningen, zakelijke mediation en beheer. Hij is gecertificeerd taxateur waarvoor hij staat ingeschreven bij het NRVT, Nederlands Register Vastgoed taxateurs. Het NRVT houdt toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en permanente educatie. Tevens is Jensma lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), een waarborg voor kwaliteit, deskundigheid en integriteit.

 

Waarom aangesloten bij Interfarms?

‘Het zelfstandig ondernemerschap bevalt mij goed, toch mis je als eenpitter de uitwisseling met collega’s voor wat betreft ontwikkelingen in de branche en het delen van praktijkervaringen. Met het Interfarms netwerk profiteer ik van de aanwezige kennis, ervaring en contacten, maar blijf ik wel zelfstandig ondernemer. Interfarms heeft een nuchtere en persoonlijke aanpak dat bij mij en mijn dienstverlening past. Ook het feit dat je breder geïnformeerd wordt over de agrarische ontwikkelingen en mogelijkheden in het buitenland, spreekt mij aan. Mijn klanten kan ik nu ook in contact brengen met collega’s die zich bezig houden met emigratie of investeringen in het buitenland. Een toegevoegde waarde, zeker in een tijd waarbij ondernemers verder kijken dan hun eigen regio.
Aansluiting bij Interfarms betekent dan ook voor mij een nieuwe samenwerking waarbij ik meer bereik dan alleen. ‘