Landelijk gelegen op Texel! Veenselangweg 2 te Den Burg Verkocht

Den Burg Noord-Holland Nederland (3015)

EUR 590.000,- EUR > EUR 0,7 ha.

Omschrijving

Stolpwoning met enkele bedrijfsopstallen op circa 0.75.00 hectare en eventueel uit te breiden tot circa 2.41.00 hectare.

Korte omschrijving:
De thans nog agrarisch bestemde woning met opstallen is gelegen aan de Veenselangweg 2 te Den Burg (kruising Veenselangweg / Hallerweg). Het erf, de ondergrond van de opstallen en het voorliggende grasland
(de twee kleine percelen grasland naast de toegangsweg) hebben een totale oppervlakte van circa 0.75.00 hectare. Aansluitend aan het erf kan circa 1.66.00 hectare worden bijgekocht. 

Het object omvat:
• Stolp (woning en schuurruimte).
• Schuur (direct gelegen naast de woning).
• Werktuigenberging met aanbouw.
• Bakhuisje.

Stolpwoning / bedrijfswoning
Het bouwjaar van de stolpwoning is 1860, daarna is de woning in verband met een brand in 1928 grotendeels herbouwd. De laatste grote verbouwing dateert van 1995, hierbij is de stolpwoning voorzien van dubbelglas, spouwmuren met isolatie en vloerverwarming (begane grond, behoudens de slaapkamer). Het schuurdeel van de stolp is uit halfsteensmuren opgetrokken.

De traditioneel gebouwde woning is verder voorzien van een houten kapconstructie welke gedeeltelijk met pannen en gedeeltelijk met riet is gedekt. De eerste verdiepingsvloer bestaat uit hout. De ramen in het voorhuis zijn voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas.
In het achterhuis bevinden zich metalen raamkozijnen met enkel glas. In 2013 is de woning voor het laatst geschilderd

Losse schuur
De losse schuur staat direct naast de woning. Steensmuren en met een asbestvrij golfplaten dak. De schuur is 15,5 x 4,5 meter (groot circa 70 m²). Schuur in gebruik als garage en opslag. Verharding van de schuur bestaat uit beton. Zolderverdieping van hout voor opslag. 

Werktuigenberging
Schuur met steensmuren en asbesthoudende golfplaten. Dakconstructie met houten staanders, spanten en gordingen.
De werktuigenberging is 10 x 15 meter
(groot 150 m²). Verharding schuur bestaande uit beton en tegels. Schuur in gebruik als werktuigenberging.

Aanbouw aan werktuigenberging
De aanbouw aan de werktuigenberging bestaat uit een circa 40 cm hoge stenen muur met daarboven hout. Het dak bestaat uit asbesthoudende golfplaten. De aanbouw is
15 x 5 meter (groot 75 m²). Grotendeels onverhard, deels voorzien van tegels.

Bakhuisje
Het bakhuisje is voorzien van steensmuren en heeft houten balken als dakconstructie.
Op de houten balken zijn platen aangebracht met daarop dakpannen. Het huisje heeft een betonnen vloer en is in gebruik als opslag. Naast het bakhuisje is de dieseltank (2016) aanwezig.

Erfverharding
Het erf is grotendeels semi-verhard, gebruikte materialen zijn o.a. mijnsteen, puin, slakken en sintels. Er zijn een aantal betonnen platen aanwezig (wasplaats en voormalige kuilplaat).
Daarnaast is het erf verhard rondom de opstallen en beschikt de woning over een verhard terras.

Erf en landerijen:
Bij het object hoort circa 0.75.00 hectare ondergrond woning / opstallen en erf.
Aansluitend aan het erf kan circa 1.66.00 hectare cultuurgrond worden bijgekocht. 

Aanbieding/status:
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms vlnn makelaars opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend.

Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.

Vraagprijs:
€ 590.000,00 kosten koper.

Bezichtigingen en inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar de heer J.E.T. Nannenga.

Jurjen Nannenga
Interfarms vlnn makelaars b.v.
Laageind 11A
3465 KG Driebruggen
Telefoon: 0348 - 748411 / 06 - 11392926

(Ver)kopen van uw boerderij of grond?

Onze makelaars adviseren u graag over de beste tactiek en best passende oplossing voor uw (bedrijfs)situatie. Ook voor aan/verkoop van fosfaatrechten. Belt u gerust voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Afspraak maken
J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden
Interfarms VLNN Makelaars Nederland J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden +31 348 748 411 vlnn@interfarms.nl Meer informatie