Melkveebedrijf Onderweg 14 te Pijnacker Verkocht

Pijnacker Zuid-Holland Nederland (3025)

Op aanvraag 29,7 ha.

Omschrijving

Melkveebedrijf met circa 29,5 hectare cultuurgrond gelegen te Pijnacker

Korte omschrijving:
Het melkveebedrijf met erf en opstallen en cultuurgrond is gelegen aan de Onderweg te Pijnacker. De boerderij is in 1997 in zijn geheel nieuw gebouwd op deze locatie en bestaat uit een ruime bedrijfswoning, een ligboxenstal voor circa 60 melkkoeien voorzien van een melkrobot, een ruime machineberging en een oudere schuur. Het geheel is gelegen op een ruim bedrijfserf. De landerijen liggen grotendeels als huiskavel rondom de boerderij.
De veldkavels zijn via de openbare weg op korte afstand prima bereikbaar.

Bestemming:
Het bedrijf met omliggende gronden aan de Onderweg valt onder het bestemmingsplan "Groenzone Berkel-Pijnacker" van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Berkel en Rodenrijs, goedgekeurd op 23 februari 2006 en door GS van de provincie Zuid-Holland goedgekeurd op 12 september 2006.

Het bedrijfserf heeft daarin de bestemming "Agrarische doeleinden bouwperceel".
De omliggende cultuurgrond heeft de bestemming "Agrarische doeleinden met landschaps- en natuurwaarden". De gronden zijn bestemd voor grondgebonden agrarische bedrijvigheid. Onder de landschaps- en natuurwaarden vallen in ieder geval "de openheid van het landschap" en "weidevogelgebied".

In bijlage 5 treft u de bestemmingsplankaart aan. Voor het volledige bestemmingsplan verwijzen wij u naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of naar Ruimtelijkeplannen.nl.

Voorzieningen:
Voor de primaire voorzieningen kan men terecht in de omliggende dorpen en steden,
zoals Delfgauw en Pijnacker op korte afstand en Zoetermeer en Delft op iets grotere afstand. Winkels, scholen, sportvoorzieningen etc. zijn hier in ruime mate aanwezig.

Algemene beschrijving:
Het melkveebedrijf is gelegen aan een rustige (voor autoverkeer doodlopende) polderweg. Rondom het bedrijf zijn nog enkele melkveehouderijbedrijven aanwezig. Verder is er veel lintbebouwing met her en der enkele kleine bedrijfjes. De opstallen zijn individueel uiteengezet op de volgende pagina's.

Bedrijfswoning
De woning is gebouwd in 1997 en heeft een inhoud van circa 520 m³.

De woning is volledig onderheid, traditioneel gebouwd, voorzien van spouwmuren, betonnen verdiepingsvloer, dubbele beglazing en met pannen gedekt. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig, waaronder riolering.

Indeling van de woning:
Begane grond: entree/hal met toilet, bijkeuken, kantoor, keuken met diverse inbouwapparatuur, ruime woonkamer.
1e verdieping: Overloop, bergruimte, badkamer met douche en 2e toilet, 4 ruime slaapkamers.
De onderhoudstoestand van de woning is goed.

Schuur
Bouwjaar van deze schuur is ongeveer 1955. Afmetingen zijn 25 bij 9 meter is circa 225 m². De schuur is opgetrokken uit houten spantwerk, houten wanden en golfplaten.

Werktuigenberging
De werktuigenberging met garage en werkplaats is eveneens gebouwd in 1997. Het geheel is voorzien van een onderheide ringfundering.
De werkplaats/garage en de achterliggende en aangebouwde opslag voor vaste mest is volledig onderheid.
De afmetingen zijn 12 bij 35 meter; totaal
420 m². De achterliggende mestplaat is 5 bij 12 dus 60 m² groot.

De verharding in de werktuigenberging bestaat uit betontegels. De werkplaats en garage zijn voorzien van een betonvloer. Het geheel is opgetrokken met stalen spanten, houten gordingen en asbestvrije golfplaten.
De wanden zijn vanaf 30 cm hoogte opgetrokken
uit damwandprofielplaten.

De garage is voorzien van een kanteldeur.
De werktuigenberging is (op 1 vak na) aan de voorkant open. Boven de garage is een zolder gemaakt. De mestplaat is voorzien van een betonvloer en betonnen wanden van 1 meter hoog.

In 2013 is de werktuigenberging voorzien van 118 zonnepanelen.

Ligboxenstal
De stal heeft gegalvaniseerde spanten en houten gordingen en een asbestvrij dak van golfplaten. De stal is gebouwd in 1997 en is volledig onderheid en onderkelderd. Totale kelderinhoud ca. 1200 m³ (1,5 meter diep).
De stal is ca. 21 meter breed en 44 meter lang, totaal circa 900 m² en heeft muren van silex panelen (2 meter hoog) met daarboven luchtkleppen. De kopgevels zijn voorzien van damwandprofielplaten.

Het is een 2 plus 1 rij stal met een voergang in het midden. De stal is gebouwd met een 2 keer 4 melkput; deze is inmiddels vervangen door een melkrobot van Boumatic uit 2016.

Achter de melkrobot zijn 46 grootveeboxen aanwezig. Aan de andere kant van de stal zijn nog 18 grootveeboxen en 18 jongveeboxen aanwezig.

Voorin de stal is inpandig het tanklokaal gemaakt, alsmede een voorziening voor separatie van zieke of andere aandachtskoeien.

Eveneens voorin de stal is een aparte ruimte voor de kleinste kalveren aanwezig met eenlingboxen (6 stuks), een groepshok op stro en een ruimte met 8 ligboxen en roostervloer.

De boxbedekking bestaat uit rubber matten. Drinkwatervoorziening gebeurt middels hydrofor.

Verder zijn er een Lely mestrobot, een Agricow koeborstel en een aparte krachtvoerbox
(2 voersoorten) in de stal aanwezig.
Naast de stal staan 2 krachtvoersilo's van elk ongeveer 10 ton.

Overige voorzieningen
Er zijn 2 sleufsilo's op het bedrijf aanwezig:
Sleufsilo: 44 meter bij 7,5 meter met betonplaten verharding en wanden van 0,75 meter hoog.
Sleufsilo: 32 meter bij 8 meter met betonplaten verharding en wanden van 1,50 meter hoog.

Overig:
Kuilplaat: 32 meter bij 8 meter met betonplaten verharding.
Kunstmestsilo: inhoud ca. 10 ton

Erf
Erfverharding in totaal ongeveer 1200 m², bestaande uit klinker bestrating.

Landerijen:
Bij het bedrijf hoort circa 29 hectare cultuurgrond, grotendeels in gebruik voor de teelt van gras. In roulatie teelt wordt jaarlijks ongeveer 4 hectare maïs geteeld. De grondsoort is kleigrond, goed ontwaterd en grotendeels gedraineerd. De kwaliteit van de grasmat is prima. Circa 65 % van het weiland is huiskavel, de overige percelen liggen aan de toegangsweg naar het bedrijf circa 500 meter van het bedrijf. Deze percelen zijn eveneens prima te bereiken.

Overige informatie:
Onroerende zaak belasting 2017: circa € 1.900,00.
Waterschapsbelasting 2016: € 89,64 per hectare.
Waarde betalingsrechten: beschikking 2016  € 14.625,66.
Op 2 juli 2015 waren er 64,95 GVE's op het bedrijf aanwezig. De (aanspraak op de) fosfaatrechten kan worden overgedragen.
De melk wordt geleverd aan DOC Kaas.
Het bedrijf wordt als on going concern aangeboden, inclusief veestapel en machinepark.

De veestapel heeft de volgende gezondheidsstatus (bron GD):
BVD vrij.
Leptospirose vrij.    
Para tbc status A.

Productieniveau :  ca. 8250 kg melk met 4,36% vet en 3,61% eiwit

Aanbieding/status:
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen, is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms vlnn makelaars b.v. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend.

Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.

Vraagprijs:
Prijs op aanvraag, kosten koper.

Bezichtigingen en inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar J.P. van Woerden.

Jan Pieter van Woerden  
Interfarms vlnn makelaars b.v.  
Laageind 11A  
3465 KG  DRIEBRUGGEN
Telefoon: 0348 - 74 84 11  /  06 - 50 60 13 79

(Ver)kopen van uw boerderij of grond?

Onze makelaars adviseren u graag over de beste tactiek en best passende oplossing voor uw (bedrijfs)situatie. Ook voor aan/verkoop van fosfaatrechten. Belt u gerust voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Afspraak maken
J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden
Interfarms VLNN Makelaars Nederland J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden +31 348 748 411 vlnn@interfarms.nl Meer informatie