Bouwkavel te koop - bestemming "Wonen" Te koop

Den Hoorn Noord-Holland Nederland (3062)

EUR 395.000,- EUR > EUR 0,5 ha.

Ruime bouwkavel te koop, bestemming "Wonen", gelegen aan de Pontweg nabij nummer 26 te Den Hoorn.


Omschrijving

Ruime bouwkavel te koop, bestemming "Wonen", gelegen aan de Pontweg nabij nummer 26 te Den Hoorn.

Aan de Pontweg te Den Hoorn, nabij nummer 26, is een nieuwe bouwkavel ontwikkeld als gevolg van het toepassen van de ruimte voor ruimte regeling. De bedrijfsopstallen van het voormalige melkvee- en bollenbedrijf zijn gesloopt. De oude bedrijfswoning heeft de bestemming “Wonen” gekregen en tevens heeft de nieuwe bouwkavel de bestemming “Wonen”.

Gemeente Texel, sectie P, nummer 1327  
Totale oppervlakte: 0.53.70 ha 

Het object wordt opgeleverd:
• Zonder opstallen en verharding.
• Ingezaaid met gras.
• Met de bestemming “Wonen”.
• Het rapport milieutechnisch bodemonderzoek, waaruit blijkt dat de bouwkavel geschikt is voor de bestemming “Wonen”, is aanwezig.
• Stroom- en gasaansluiting beschikbaar in de berm van de weg.
• Rioolafvoer kan naar bestaande pompput van nummer 26. Aangezien dit een officiële aansluiting betreft, is koper wel rioolheffing verschuldigd.

Bestemming:
De bouwkavel is gelegen binnen het bestemmingsplan buitengebied “Zeepolders”. Voor de onderhavige bouwkavel is een wijzigingsprocedure “ruimte voor ruimte” gevoerd. Deze procedure heeft geleid tot het onherroepelijke wijzigingsbesluit d.d. 31 mei 2017, op grond waarvan het object is bestemd als:
• “Wonen”

Wonen in een woonhuis:
De oppervlakte van een te bouwen woonhuis mag maximaal 150 m² zijn. Hierbij gelden de volgende maatvoeringen:
- bouwhoogte max. 10 m.
- goothoogte max. 4,5 m.
- dakhelling min. 30° max. 60°.

Wonen in een stolp:
De oppervlakte van een nieuw te bouwen woonhuis, in de vorm van een stolp, mag maximaal 250 m² bedragen, onder de volgende maatvoering/voorwaarden:
- goothoogte maximaal 3 m met een ondergeschikte hogere goot, indien passend in het beeld van de stolp.
- dakhelling minimaal 48° maximaal 52°.
- aangetoond is dat de bouw van een stolp passend is bij de cultuurhistorische waarden van het omliggende gebied.
- de bouw van de stolp doet geen onevenredige afbreuk aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden.

Bijgebouw:
- 100 m² plus.
- vergunningvrij 50 m².

Voorzieningen:
De pont tussen Den Helder en Texel ligt op minder dan 5 minuten afstand van het object.
De dorpskern van Den Hoorn ligt op 10 minuten afstand, hier vindt men een supermarkt.
Voor de primaire voorzieningen kan men terecht in Den Burg, hier zijn o.a. supermarkten, winkels, sociale voorzieningen en diverse andere faciliteiten gesitueerd.

In totaal zijn er acht basisscholen aanwezig op Texel, hiervan zijn de meeste gevestigd in Den Burg. In Den Burg is ook een middelbare school gevestigd met de niveaus VMBO, MAVO, HAVO en VWO.

Overige informatie:
• Onderhoud van de sloot aan de westzijde rust voor de helft bij koper.

Aanbieding/status:
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms VLNN Makelaars opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend.

Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Vraagprijs:
€ 395.000,- v.o.n.

Bezichtigingen en inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar de heer J.E.T. Nannenga.

Jurjen Nannenga   
Interfarms VLNN Makelaars B.V.  
Laageind 11A  
3465 KG  Driebruggen
Telefoon: 0348  74 84 11  /  06 - 11 39 29 26
E-mail: nannenga@interfarms.nl


(Ver)kopen van uw boerderij of grond?

Onze makelaars adviseren u graag over de beste tactiek en best passende oplossing voor uw (bedrijfs)situatie. Ook voor aan/verkoop van fosfaatrechten. Belt u gerust voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Afspraak maken
J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden
Interfarms VLNN Makelaars Nederland J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden +31 348 748 411 vlnn@interfarms.nl Meer informatie