2.55.60 ha cultuurgrond in de kern Zegveld gemeente Woerden Verkocht

Zegveld Utrecht Nederland (3156)

Op aanvraag 2,5 ha.

Te koop in Zegveld, gemeente Woerden 2.55.60 ha cultuurgrond.

Het object bestaat uit een perceel cultuurgrond gelegen aan de Milandweg te Zegveld.


 


Omschrijving

Gebruik:
Het object is momenteel in gebruik als grasland

Grondsoort:
Goed ontwaterde veengrond met greppels en watergangen. Goed grasbestand met dichte, onkruidvrije zode. (Koopveengronden op bosveen - (of eutroof broekveen) - bron: bodemkaart).

Ontsluiting:
Het perceel is ontsloten via de Milandweg. Deze weg vormt aan één zijde de begrenzing van het perceel.

Bestemming: 
Ca 15 % van het perceel ligt in het plangebied van het Bestemmingsplan Kern Zegveld, vastgesteld op 27 juni 2013. Het object heeft de bestemming agrarisch met landschappelijke waarden en is bestemd voor het uitoefenen van een agrarisch bedrijf.

Het overige gedeelte ligt in het plangebied van het Bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, vastgesteld op 3 juli 2008.  

Kadastrale informatie:
Het perceel is kadastraal bekend onder de volgende aanduiding:
Gemeente Zegveld, sectie G, nummer 833.

Overige informatie:

  • De waterschapslasten bedragen € 75,42 per hectare onbebouwd / jaar (2017) (bron: HHRS).
  • Op het perceel rust geen ruilverkavelingslast.
  • Het perceel is verpacht (geliberaliseerd) tot eind 2018
  • Perceel oppervlakte gecombineerde opgave 2.23 ha (bron: Boer & Bunder)

Aanbieding / status:
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen, is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de op stellen koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend.
Eventuele uitsplitsing van de koopsom is voorbehouden aan de verkoper.

Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Vraagprijs:
Op aanvraag.

Inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar de heer J.J.H. Oostdam.

Jorden Oostdam
Interfarms VLNN Makelaars B.V.
Laageind 11 A
3465 KG Driebruggen
T 0348 – 74 84 11 / 06 – 54 74 42 33

 

(Ver)kopen van uw boerderij of grond?

Onze makelaars adviseren u graag over de beste tactiek en best passende oplossing voor uw (bedrijfs)situatie. Ook voor aan/verkoop van fosfaatrechten. Belt u gerust voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Afspraak maken
J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden
Interfarms VLNN Makelaars Nederland J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden +31 348 748 411 vlnn@interfarms.nl Meer informatie