Circa 14 hectare landbouwgrond Achttienkavels te Nieuwkoop Te koop

Nieuwkoop Zuid-Holland Nederland (3429)

Op aanvraag 14,0 ha.

Diverse percelen landbouwgrond (13.74.20 hectare) aan de Achttienkavels te Nieuwkoop


Omschrijving

Korte omschrijving

Te koop wordt aangeboden één blok goed bereikbare landbouwgrond van circa 14 hectare groot, met een zelfstandige ontsluiting naar de openbare weg, Achttienkavels te Nieuwkoop.

Bestemming

Voor de percelen geldt de onderstaande bestemming:

* Landelijk gebied Nieuwkoop – gerechtelijke uitspraak, vastgesteld 20-03-2019

                                                                   NL.IMRO.0569.bpNKPLandelijkgebi-GU01

* Landelijk gebied Nieuwkoop – bestemmingsplan, onherroepelijk vastgesteld 03-11-2016,

                                                                   NL.IMRO.0569.bpNKPLandelijkgebi-va01

   - Enkelbestemming: Agrarisch

   - Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2

   - Gebiedsaanduiding: luchtvaartverkeerzone – 20ke

   - Gebiedsaanduiding: overige zone – landschapstype droogmakerij

   - Gebiedsaanduiding: overige zone - weidevogelgebied

 (Bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de gemeente Nieuwkoop.

Voorzieningen

Het object ligt in het buitengebied van de gemeente Nieuwkoop tussen Nieuwkoop en Aarlanderveen. Alle voorzieningen zijn in Nieuwkoop aanwezig. Aarlanderveen (gemeente Alphen aan den Rijn) is een klein plattelandsdorp en ligt westelijk van het object. 

Algemeen

Het blok landbouwgrond maakt deel uit van de melkveehouderij op Achttienkavels 5. De eigenaar wil gaan afbouwen en verkoopt daarom circa 2/3 van zijn eigendomsgronden. Het te verkopen deel heeft een, nog te realiseren, zelfstandige ontsluiting naar de openbare weg.

Landbouwgrond

Het blok landbouwgrond is twee percelen breed tot aan de wetering. Over de wetering is het vier percelen breed. De percelen zijn met dammen met elkaar verbonden, over de wetering ligt een brug. De afwatering van de percelen geschied deels middels greppels en afvoerbuizen naar de omliggende watergangen, een aantal percelen hebben een ronde ligging zonder greppels. De droogligging is goed met een onderbemaling in eigen beheer. 

De te verkopen percelen betreffen blijvend grasland, de vlakligging is redelijk, de zode is wisselend van kwaliteit, met een vrij hoge onkruiddruk. Het slootonderhoud is op peil. De percelen zijn ruim van omvang en intern goed bereikbaar. De grondsoort is een schakeling van lichte en zware klei.

Op omliggende percelen met vergelijkbare omstandigheden wordt mais geteeld.

De oppervlakte voor de gecombineerde opgave bedraagt: 13.12.42 ha. 

(Bron: Boer & Bunder)

Brug

De oorspronkelijke brug van het perceel naar de openbare weg is bij de laatste baggerwerkzaamheden in overleg met hoogheemraadschap Rijnland verwijderd. Rijnland heeft destijds de toezegging gedaan dat er een nieuwe brug kan komen. Momenteel wordt dat nader onderzocht.

Overige informatie

1.     Waterschapslasten: € 83,50 per hectare onbebouwd/jaar (2019).
2.     Ruilverkavelingsrente: geen ruilverkavelingslasten van toepassing.
3.     Jachtrecht: het jachtrecht is verhuurd.
4.     Zakelijke rechten: er zijn voor enkele kadastrale percelen aantekeningen betreffende                zakelijke rechten van verschillende instanties.
5.     Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden                          overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
6.     Betalingsrechten: in overleg kunnen de gronden met betalingsrechten worden verkocht.
7.     Nutsvoorzieningen: er zijn geen nutsvoorzieningen aanwezig.
8.     Btw-regeling: niet van toepassing.
9.     Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of                               bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen                     anders overeenkomen. 
10.   Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.

Aanbieding / status

De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend.

Vraagprijs

Prijs op aanvraag, kosten koper.

Bezichtigingen en inlichtingen 

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar de heer Jorden Oostdam.

 

(Ver)kopen van uw boerderij of grond?

Onze makelaars adviseren u graag over de beste tactiek en best passende oplossing voor uw (bedrijfs)situatie. Ook voor aan/verkoop van fosfaatrechten. Belt u gerust voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Afspraak maken
J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden
Interfarms VLNN Makelaars Nederland J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden +31 348 748 411 vlnn@interfarms.nl Meer informatie