Melkveebedrijf aan de Mijzijde 93 te Kamerik Verkocht

Kamerik Utrecht Nederland (3002)

Op aanvraag 78,0 ha.

Omschrijving

Het melkveebedrijf met bedrijfswoning, erf, agrarische opstallen en circa 78 hectare cultuurgrond, waarvan 64 hectare cultuurgrond in eigendom, is gelegen aan de Mijzijde 93 te Kamerik.

Het agrarische bedrijf omvat een relatief nieuwe bedrijfswoning (bouwjaar 2002) en de volgende agrarische opstallen:
• Een ligboxenstal met 24-stands carrousel melkstal.
• Jongveestal.
• Werktuigenberging.
• Nissenhut.
• Hooiberg.

De totale oppervlakte van het eigendom betreft 64.64.15 hectare, waarvan circa 1.20.00 hectare uit de ondergrond van de woning, de bedrijfsopstallen en het bedrijfserf bestaat.
De overige gronden bestaan uit grasland (en water).

Bedrijfswoning
De bedrijfswoning (bouwjaar 2002) heeft een praktische indeling. De traditioneel gebouwde woning is opgetrokken met spouwmuren, is voorzien van een houten kapconstructie welke met pannen is gedekt en heeft op de eerste- en tweede verdieping een betonnen vloer. De begane grond en de badkamer op de eerste verdieping zijn voorzien van vloerverwarming.

Jongveestal
De jongveestal (bouwjaar 2001, groot circa 540 m²) is te bereiken vanuit de garage achter de woning. De stal is voorzien van steensmuren (met spouw) tot circa 2,5 meter met daarboven damwandprofielplaten of windbreekgaas / zeil. De stal heeft een stalen spantconstructie met houten gordingen. Het dak is gedekt met golfplaten en is geïsoleerd. Onder de stal is een kelder aanwezig met een inhoud van 600 m³.

Hooiberg
De zeskantige hooiberg (in 1984 dicht gepotdekseld, groot circa 90 m²) heeft betonnen palen met een houten kapconstructie en zinken golfplaten. De wanden zijn van gepotdekseld hout. Er is een onverharde vloer aanwezig. De hooiberg is in gebruik als opslag.

Nissenhut
De nissenhut (bouwjaar 1990, deels hergebruikte materialen, groot circa 275 m²) heeft een constructie van stalen buizen (spanten) met houten gordingen. Hierop zijn zinken golfplaten en lichtplaten bevestigd. De vloer bestaat uit tegels, betonplaten en gestort beton. De nissenhut is in gebruik als opslag en werkplaats.

Werktuigenberging
De werktuigenberging (bouwjaar 2015, groot circa 270 m²) heeft een onderheide betonnen vloer en is opgetrokken uit stalen gegalvaniseerde spanten en houten gordingen. De werktuigenberging heeft grotendeels betonnen wanden tot circa 1,5 meter met daarboven damwandprofielplaten. Het ongelijkzijdige dak is voorzien van golfplaten met lichtplaten. De voorzijde is tot goothoogte circa 4,5 meter hoog en de achterzijde is circa 3,5 meter tot goothoogte. Eén spantvakdeel is in gebruik als strohok. Boven deze strohokken is een zolder aanwezig, welke in gebruik is als opslagruimte.

Ligboxenstal met melkstal
De ligboxenstal is in 1980 gebouwd als 2 + 1 rijige stal, is in 1991 verlengd en in 2010 verbreed naar een 2 + 3 rijige stal met 24-stands carrousel en een nieuw gebouw voor de melkstal. De stal is circa 1.929 m² groot, inclusief het gedeelte van de melkstal.

Stalen gegalvaniseerde spanten met houten gordingen en voorzien van isolatiepanelen. Het dak van de ligboxenstal is gedekt met sandwichpanelen en een lichtstraat in de nok. De zijwanden bestaan tot circa 1,5 meter uit steensmuren en betonnen binnenwanden en daarboven afsluitbare gordijnen (aangesloten op klimaatcomputer). Onder de ligboxenstal is een mestkelder aanwezig van 2.600 m³ met vier vaste mestmixers.

De ligboxenstal is een 2 + 3 rijige stal. De stal beschikt over 187 ligboxen. Aan de achterzijde zijn de rijen gekoppeld met een doorgang (mogelijkheid om voergang te koppelen met de schuifdeur aan de achterkant van de stal is aanwezig). Er zijn tevens twee strohokken aanwezig voor het afkalven of zieke / zwakke koeien. In de stal zijn vier krachtvoerboxen (merk: DeLaval), twee koeborstels, een opdrijfhek, een mestrobot (merk: Lely Discovery) en elf metaalhalide lampen (400 Watt) aanwezig. In het melklokaal staat een melktank van 12.000 liter.

In de melkstal staat een 24-stands carrousel van DeLaval, die voorzien is van krachtvoerverstrekking en een onderdoorgang. Naast de carrousel is er plaats voor een separatieruimte, een doorloop behandelbox (voor behandeling van klauwen, uier en tegen vliegen) en een bekapbox. Voorin de melkstal is er een machinekamer en een toilet.

Ruwvoeropslag
Er zijn vier kuilplaten en twee sleufsilo's aanwezig:
• 2 kuilplaten van circa 9 x 30 meter.
• 2 kuilplaten van circa 8 x 25 meter.
• 2 sleufsilo's van circa 9,3 x 20 x 1,25 meter (met pers-sap opvang).

Vaste mestopslag
Naast de werktuigenberging is een mestopslagplaats aanwezig. De achter- en zijwanden (één wand van de werktuigenberging) zijn circa 1,25 meter hoog. De vloer is van gestort beton.

Erfverharding en kavelpaden
Het erf is grotendeels verhard met gestort beton (circa 2.000 m²). De overige verharding bestaat uit puin, gebroken asfalt en grond (circa 400 m²). Daarnaast zijn er twee kavelpaden, één van circa 1.500 meter op de huiskavel en één van circa 375 meter op de veldkavel.

Landerijen
Bij het melkveebedrijf behoort ruim 64.64.15 hectare grond in eigendom. Het erf is onder te verdelen in 1.000 m² ondergrond en woonerf voor de woning en 1.10.00 hectare voor het agrarische erf, derhalve in totaal 1.20.00 hectare erf en ondergrond.

In totaal blijft er 63.44.15 hectare cultuurgrond over. Hiervan is 39.29.95 hectare toe te delen aan de huiskavel. De huiskavel is onder voorbehoud verkocht.

De overige 24.14.20 hectare betreffen veldkavels:
• In totaal 4.18.40 hectare gelegen aan de Spruitweg/Ingenieur Enschedeweg te Kamerik. Afstand over de openbare weg circa 1,5 kilometer. 
• In totaal 19.95.80 hectare gelegen aan de Van Teylingenweg te Kamerik. Afstand over de openbare weg circa 1 kilometer.

Pachtgronden
Naast het eigendom heeft het bedrijf de beschikking over één pachtovereenkomst.
Het pachtperceel bestaat uit 13.84.13 hectare. De gronden zijn eventueel in eigendom te verwerven.

Tweede bedrijfswoning
Aankoop van de 2e bedrijfswoning behoort tot de mogelijkheden.

Aanbieding/status
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms vlnn makelaars opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend.

Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.

Vraagprijs
Prijs op aanvraag, kosten koper.

Bezichtigingen en inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar de heer J.J.H. Oostdam.

Jorden Oostdam
Interfarms vlnn makelaars b.v.
Laageind 11A
3465 KG Driebruggen
Telefoon: 0348 - 748411 / 06 - 54744233

(Ver)kopen van uw boerderij of grond?

Onze makelaars adviseren u graag over de beste tactiek en best passende oplossing voor uw (bedrijfs)situatie. Ook voor aan/verkoop van fosfaatrechten. Belt u gerust voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Afspraak maken
J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden
Interfarms VLNN Makelaars Nederland J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden +31 348 748 411 vlnn@interfarms.nl Meer informatie