Dick Millenaar - Denemarken

Na 10 jaar als akkerbouwer te hebben geboerd in de Wieringermeer, is Dick Millenaar in 1997 met zijn gezin naar Denemarken geëmigreerd. In Sørvad, Midden Jutland, werd een melkveebedrijf gekocht met 80 koeien en 80 ha. Het bedrijf is met de jaren uitgebreid naar 310 koeien met 300 ha. Millenaar runt het bedrijf met 5 vaste medewerkers en enkele losse krachten. Dick zijn vrouw, Ageeth, werkt buitenshuis als projectleider bij het waterleidingbedrijf in Herning. Naast de werkzaamheden op de boerderij is Dick actief in diverse besturen waaronder de Landbouwvereniging & voorlichting en de landelijke vereniging voor afwatering. Sinds voorjaar 2019, houdt Dick, in nauwe samenwerking met Hans de Vries, zich actief bezig met de emigratiebegeleiding en aankopen van Deens boerderijen.

Door diverse oorzaken is er een aanhoudend groot aanbod van bedrijven in Denemarken, met als gevolg aantrekkelijke aankoopprijzen.Dit in combinatie met een interessant financieringsysteem, biedt het vele mogelijkheden voor agrarisch ondernemeres.Mede dankzij goede  en jarenlange contacten in het hele land ,en kennis van zowel de veehouderij als akkerbouw, verwacht Dick veel van zijn nieuwe uitdaging bij Interfarms Denemarken.

Luc Penterman - Duitsland

Voor aan- en verkoop van een boerderij in Rheinland Pfalz kunt u terecht bij Luc en Alexandra Penterman van Interfarms Rheinland Pfalz. Nadat ze in 2018 hun melkveebedrijf in het Duitse Dreisbach hebben verkocht, richten ze zich nu op de makelaardij. De jarenlange kennis en ervaring met de landbouw en in het bijzonder de Duitse melkveehouderij, maakt dat Luc en Alexandra een goede gesprekspartner zijn voor kopers en verkopers. Ze hebben korte lijnen met de landbouwinstanties en verwante bedrijven, en zijn goed op de hoogte van de regionale (onroerend goed) ontwikkelingen. 

Na de HAS in 1995 is Luc eerst bedrijfsleider geweest op een melkveebedrijf in New Brunswick (Canada). In 2000 keerde hij terug en maakte hij samen met Alexandra plannen om een melkveebedrijf in Denemarken te starten. Van 2005 tot 2008 hadden ze in Zuid Jutland een melkveebedrijf met ca. 100 melkkoeien. Voor de crisis verkochten ze hun bedrijf om vervolgens samen met hun 3 kinderen zich te vestigen in het Duitse Dreisbach (Rheinland Pfalz). Ze zijn hier gestart met 80 melkkoeien en ca. 150 ha land, en na twee jaar uitgebreid naar ca. 150 melkkoeien. Hoewel Luc en Alexandra veel passie hebben voor de melkveehouderij, speelde al langer het idee om een andere uitdaging aan te gaan. In 2018 hebben ze dan ook besloten hun bedrijf te verkopen. Tijdens de verkoop van hun bedrijf werd het contact met Interfarms gelegd en groeide de belangstelling voor een eigen makelaarskantoor. Met de tijd kreeg dit idee vaste vormen en op 1 februari van 2019 werd het franchisecontract getekend: Interfarms Rheinland Pfalz.

Jurian Kosters - Duitsland

Jurian Kosters is in 1999 vanuit Nederland naar Surwold in West-Duitsland geëmigreerd. Na drie jaar te hebben geboerd in Surwold hebben ze hun bedrijf aan Nederlanders verkocht. Zelf zijn ze toen verder Duitsland ingetrokken en hebben een melkveebedrijf in Selsingen gekocht. Ze hebben het bedrijf voor het grootste gedeelte naar Nederlandse maatstaven nieuw opgebouwd. Op het bedrijf staat een ligboxenstal met 112 boxen en twee melkrobots. Ze melken momenteel een quotum van 700.000 kg vol. Doordat zijn ouders nog actief zijn in het bedrijf, heeft Jurian de mogelijkheid om toekomstige emigranten te begeleiden in West-Duitsland.

Frie de Wit - Frankrijk

De roots van Frie liggen in Normandië alwaar zijn moeder en tante geboren zijn. In Standdaarbuiten (Noord-Brabant) hadden zijn ouders een pluimveebedrijf met een omvang van 22.000 legkippen. De ligging van het bedrijf dichtbij het dorp noopte de familie om in de jaren 70 (terug) naar Frankrijk te gaan. Hier kochten zij in de rust en ruimte van het Franse zuiden een boerderij met 130 ha land en een wijngaard van 60 ha. Met de jaren is het bedrijf verder uitgebreid en verplaatst. Sinds 2009 houdt Frie zich bezig met de aan- en verkoop van boerderijen in Frankrijk, waarbij hij in 2014 voor zichzelf is begonnen. Vanaf begin 2016 werkt hij met zijn eigen makelaarskantoor nauw samen met Interfarms.

 

Hans de Vries & Annegien Waalkens - Denemarken

Hans de Vries woont samen met zijn vrouw Annegien Waalkens in Denemarken. Hans woont sinds 1986 in Denemarken. Annegien heeft eerst in Zweden gewoond en is in 2000 naar Denemarken gegaan. Hans en Annegien hebben veel kennis en ervaring van de Deense agrarische sector en onroerend goed markt. Sinds 1992 hebben ze circa 200 Nederlandse boeren begeleid bij de aankoop van een melkvee-/akkerbouwbedrijf. Ze staan voor een blijvende begeleiding: ook na de koop adviseren zij u over alle stappen die komen kijken bij emigratie. Als aankopend makelaar kunnen Hans en Annegien u alle bedrijven die te koop staan aanbieden.

Claudia Gloudemans - Zweden

Twan en Claudia Gloudemans wonen met hun drie kinderen in het Zweedse Hjo. Na enkele jaren pionieren in Zweden, kochten Twan en Claudia hier als één van de eerste Nederlanders in 1998 een melkveebedrijf. Nu melken ze 170 koeien en denken aan verdere uitbreiding van hun bedrijf.

Twan en Claudia hebben al meerdere jaren ervaring in het begeleiden van Nederlanders naar Zweden. Ze helpen u onder andere met; het zoeken naar het juiste bedrijf, het maken van bedrijfsplannen, contacten met banken e.d. Kortom een volledige begeleiding naar Zweden.

Laurens de Man - Slowakije

Laurens de Man is namens VVMZ sro de Interfarms consulent voor Slowakije. VVMZ sro is een Nederlands-Slowaaks adviesbureau met bijna 19 jaar ervaring in Slowakije. Laurens is mede oprichter van VVMZ sro en begeleidt sinds 1994 onder andere de aankoop en verhuur van (landbouw)gronden, de ontwikkeling van (agrarisch) immobilien, het financieel structureren van projecten en het beheer van vastgoed. Laurens is opgegroeid in Nederland en studeerde bedrijfskunde in Rotterdam en heeft een Master in Real Estate van de Universiteit Tilburg. Naast lokale experts heeft VVMZ een Nederlands management dat het kantoor leidt in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Het Nederlandse management woont en werkt sinds 1994 in Slowakije en bestaat uit: Laurens de Man, Emile Roest (o.m. juridische en fiscale zaken, projectmanagement) en Erik Heideman (o.m. subsidieaanvragen en ontwikkeling en beheer vastgoed).

Marianna Westerkamp - Canada

Marianna Westerkamp is geboren en getogen in Nederland. 14 jaar geleden is ze naar Canada, Prince Edward Island geëmigreerd. Sinds die tijd richt ze zich op de aan- en verkoop van onroerend goed. In 2012 is ze begonnen met de verkoop van boerderijen en sinds 2014 doet ze dit in samenwerking met Interfarms. In deze periode heeft ze veel agrarische kennis opgedaan, zoals de bodemkwaliteit, de juiste locaties, contracten m.b.t. quota en wat verder van belang is. Daarnaast heeft ze een uitgebreid agrarisch netwerk in Prince Edward Island, waardoor ze passende begeleiding kan geven met de aankoop van een bedrijf in de Maritimes van Prince Edward Island. Marianna helpt u met alles wat nodig is in relatie tot de aankoop en financiering van uw bedrijf. In PEI is een uitstekend team beschikbaar die hulp kunnen bieden, en ook het Department of Agriculture geeft de nodige begeleiding. 

Cor van Gaalen jr. - Canada

Cor van Gaalen is geboren en getogen op een akkerbouw- en pluimveebedrijf in zuid-west Ontario. Cor’s ouders emigreerden naar Canada (Ontario) in 1989. In 2013 studeerde Cor af voor het Applied Science Degree in Agribusiness die hij volgde aan de Olds College in Alberta. Sindsdien is Cor werkzaam geweest in de agrarische sector in Western Canada en in Ontario, waar hij veel kennis van het agrarische bedrijfsleven heeft opgedaan. Begin 2019 heeft hij zijn makelaarsopleiding afgerond. Het makelaarsvak zit in de familie, zo treedt hij in de voetsporen van zijn in 2016 overleden vader Cor van Gaalen sr., die eveneens Interfarms begeleider voor Ontario is geweest. Cor heeft van jongs af al een passie voor de agrarische sector, en de persoonlijke begeleiding en advisering bij de agrarische bedrijfsvoering. Cor werkt samen met zijn collega Kurt Keller van Interfarms Ontario Inc, een zelfstandig operend makelaarskantoor met diepe wortels in de agrarische sector van Ontario. Interfarms Ontario Inc is aangesloten bij het landelijke en professionele makelaarskantoor RE/MAX, Reliable Realty Inc.

Kees Uittenbogerd - Canada

Kees Uittenbogerd groeide op in de Betuwe op een gemengd melk- en pluimvee bedrijf. Op zijn 24e startte Kees een pluimveebedrijf die hij samen met zijn familie exploiteerde voor 16 jaren. Het agrarisch ondernemen in Nederland begon Kees steeds meer tegen te staan onder andere vanwege de politiek die steeds minder boervriendelijk werd. Vandaar dat de blik op het buitenland werd gericht. Op zijn 40e emigreerde Kees en begon in Alberta een vleeskuiken- en leghennenbedrijf. In 2003 haalde hij zijn vastgoedlicentie en specialiseerde hij zich in agrarische sector en de woningmakelaardij. Vanaf 2010 is Kees zich volledig gaan richten op de makelaardij. Zijn ervaringen in de agrarische sector en met de emigratie weet hij goed toe te passen in zijn dagelijkse werk als makelaar.

Het vinden van het juiste object, daar maken wij ons hard voor. Wij beschikken over veel juridische kennis van het emigratieproces en hebben een groot en deskundig netwerk van specialisten in de fiscale en financiële dienstverlening. Onze dienstverlening gaat verder dan alleen de aankoop. Wij zijn ook uw gesprekspartner en begeleider voor de opstart van het nieuwe bedrijf in Alberta. Zo helpen wij bij het binnen halen van uw bezittingen bij de douane, kunnen wij de aanvraag van de medical care regelen, de aankoop van quota etc. Het motto van ons makelaarskantoor is dat we ons volledig inzetten om uw emigratie succesvol en soepel laten verlopen.

Ewoud de Leeuw - Australie

Ewoud de Leeuw is de Interfarms consulent voor Australie. Hij is geboren en getogen in Nederland en woont sinds 1981 in Australië. Ewoud heeft van jongs af aan op veel verschillende boeren bedrijven in Nederland en Europa gewerkt. Na het afronden van zijn studie aan de hogere landbouwschool is hij naar Australië geëmigreerd. Hij heeft sinds 1984 zijn eigen bedrijf Agri-Care International, voor onafhankelijke advisering voor de melkveehouderij. Dit betreft adviezen gespecialiseerd in bedrijfsvoering, economische boekhouding, veevoeding en kunstmest beleid. Naast voorlichting heeft Ewoud als veevoedings- en economisch specialist ook jarenlang projecten voor diverse commerciële bedrijven uitgevoerd. Hij is bekend met andere sectoren in de landbouw, zoals de varkenshouderij, pluimveehouderij, akkerbouw en grove tuinbouw, die ook geweldige mogelijkheden bieden. Ewoud behartigt als enige uw belangen in Australië en doet dit met veel plezier en deskundigheid.

Wilfred Morren - Uruguay

Wilfred Morren is sinds 2009 woonachtig en werkzaam in Uruguay, Zuid-Amerika. Hij is daar actief als bemiddelaar bij de aankoop van landbouwgrond. De bemiddeling kan betrekking hebben op boerderijen waarop actief wordt gewerkt en geleefd, maar ook op landbouwkavels als financiële investering. 

Het doel van de bemiddeling is actief te ondersteunen bij het eerste bezoek aan Uruguay, bij aankoop met juridische en financiële ondersteuning als ook met de daaropvolgende verpachting van de grond. Deze bemiddeling strekt zich uit over heel Uruguay.

Bill and LuAnn Popp - Verenigde Staten

Bill en LuAnn Popp wonen in Minnesota, het land van 10.000 meren. Beide werken ze sinds 2003 als gecertificeerd onroerend goed makelaar, en vanaf 2011 ook voor internationale klanten die naar de VS willen emigreren of investeren. Het was een vanzelfsprekende keuze voor hen om in agrarisch onroerend goed te werken. Beide zijn geboren op een melkveebedrijf in the midwest. Een sterk arbeidsethos kregen ze met de paplepel ingegoten. Na het afronden van studies in de landbouweconomie en bedrijfsmanagement aan de North Dakota State University, runde Bill een eigen melkveebedrijf van 1.000 melkkoeien en pluimveehouderij van 120.000 stuks leghennen. Daarnaast runde hij ook een akkerbouwbedrijf van 1200 acre voor de teelt van maïs en alfalfa.

LuAnn's loopbaan begon als serveerster in het restaurant van haar woonplaats, vervolgens een rechtenstudie, daarna hield ze zich bezig met het ontwikkelen van motels en tot slot haar eigen bedrijf voor computernetwerken en softwareadviezen. Haar primaire focus ligt op residentieel vastgoed met de nadruk op extra ondersteunde diensten.

Zowel Bill als LuAnn zijn actief en betrokken bij verschillende bedrijfsgerelateerde organisaties, non-profit- en maatschappelijke projecten. Dankzij deze activiteiten hebben zij een sterk en persoonlijk netwerk om (ver)kopers in contact brengen met immigratiediensten, belastingadvocaten en accountants, en bankinstellingen.

Bill en Luann hebben 3 volwassen kinderen en 5 kleinkinderen. Ze bezitten momenteel een agrarisch investeringsobject en zijn woonachtig in Mississippi River in centraal Minnesota. Potentiële emigranten zijn altijd welkom voor een bezoek!

Marcel Welten - Polen

Marcel Welten emigreerde in 1996 naar Polen en woont samen met vrouw en kinderen in Baranowo, een plaatsje dichtbij Poznań. Hij is in Nederland opgegroeid op een pluimveebedrijf en heeft in Wageningen aan de Landbouwuniversiteit zoötechniek gestudeerd. Na zijn studie heeft hij in Nederland 4 jaar in de pet food sector gewerkt.

In Polen is Marcel tot 2013 werkzaam geweest in de mengvoersector in de functie van verkoopleider mengvoeders en ook eendagskuikens. In 2013 besloot hij een eigen onderneming op te starten en hij is sindskort onze begeleider in Polen.  In 2014 heeft Marcel een bedrijfseconomische MBA studie afgerond aan de Economische Universiteit van Poznań. Zijn vrouw, Dorota, heeft al 10 jaar een administratiekantoor wat zich heeft gespecialiseerd in financiële advisering en boekhouding voor buitenlandse bedrijven in Polen. Marcel kent de agrarische sector in Polen goed en is op de hoogte van de actuele wetgeving.