Aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluiten Interfarms B.V. en de bij haar aangesloten makelaarskantoren iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

Privacy Statement

De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan de inhoud (zoals teksten, afbeeldingen of video's)  te kopiëren anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele papieren afdruk. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele onderdelen (zoals teksten, afbeeldingen of video's) van de website op te nemen in een frameset of via een interne link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Interfarms B.V. Zonder schriftelijke toestemming van Interfarms B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.