familie van Wilgen duitsland
Duitsland

Familie van Wilgen (Duitsland)

Familie van Wilgen al naar volle tevredenheid in Rheinland Pfalz

Gestart in 2012 met 90 melkkoeien in een oude stal, inmiddels worden er ruim 150 melkkoeien gemolken in de in 2014 opgeleverde nieuwe melkveestal. Frans en Ingrid van Wilgen en hun 3 kinderen Rick, Bram en Merel hebben het goed naar de zin in het heuvelachtige Hasselbach.

In Nederland hadden we een melkveebedrijf met 65 melkkoeien en 40 ha grond in het Gelderse Vuren, dat ligt op de grens van Zuid-Holland, Brabant en Utrecht. Een gebied met weinig ontwikkelingsmogelijkheden, helemaal nadat het gebied op minder dan 200 meter van hun bedrijf als Natura 2000-gebied werd aangemerkt.”, aldus Frans.

Voldoende grond beschikbaar

Rheinland Pfalz sprak hen aan vanwege de goede kwaliteit van de grond en het mooie landschap. “Ook was hier ruim voldoende grond beschikbaar, tegen een gunstige prijs. En dat is nog steeds zo. We zijn begonnen met 105 ha, inmiddels bewerken we ca. 220 ha. Hiervan is 60 ha eigendom en de rest pacht (meerjarige pachtcontracten: 10 jaar). Op de ongeveer 98 ha bouwland verbouwen we, in 2019, 33 ha wintertarwe, 21 ha winterrogge, 18 ha zomer(brouw)gerst en 24 ha mais. Twee jaar geleden zijn we begonnen met bonen. Dat is ons erg goed bevallen, maar door de droogte van dit jaar valt de oogst behoorlijk tegen. Maar het past wel heel goed bij ons voerbeleid, namelijk geen genetisch gemanipuleerd soja. Hetgeen een plus geeft in de melkprijs.”

Prioriteit in kwaliteit

Vanwege de royale grondpositie, zit van Wilgen ruim in de voervoorziening voor de 150 melkkoeien. Qua veestapel zijn er voor-lopig geen groeiambities. “We willen eerst de kwaliteit van ons vee nog verder omhoog brengen. Dat doen we door middel van eigen opfok – we hebben ruim 140 stuks jongvee. Deze capaciteit past bij onze bedrijfsomvang.

Vlot verloop nieuwe melkveestal

In 2012, toen we hier zijn komen wonen, zijn we direct gestart met de bouwaanvraag voor een nieuwe melkveestal en een sleuf- en mestsilo. In juli 2013 mochten we al beginnen met de bouw, en in april 2014 konden we de nieuwe stal in gebruik nemen. De stal heeft een 0+6+0 uitvoering met een 2x12 70 graden melkstal, het staat op een heuvel buiten het dorp waar de vorige eigenaar al een nieuwe hal voor voer en opslag had gebouwd. Nadat we de eerste jaren in een huurhuis in het dorp Hasselbach hadden gewoond, zitten we sinds 2016 in ons nieuwe woonhuis op onze bedrijfsplek.

Gunstige grondprijs, soepeler regels

Het grote voordeel van een ruime grondpositie is, dat er een mooie vruchtwisseling mogelijk is. Er wordt relatief veel graan t.o.v. mais verbouwd. Goed voor de opbrengst, de landbouwtelling en een voordeel voor de verpachters omdat hun grond minder intensief wordt gebruikt. De regelgeving is in Duitsland soepeler, zoals voor mest uitrijden en medicijngebruik. En er gelden restricties voor het aantal koeien per hectare, een heel wat eenvoudiger systeem dan de fosfaatregelgeving in Nederland. Verder zijn gemengde bedrijven hier de standaard. Hierdoor gaat er overigens wel veel aandacht naar het landwerk. De vorige eigenaar helpt ons nog veel, zo doet hij het spuitwerk en de graanoogst. Samen met een vaste medewerker en een leerling, kunnen wij dan zelf voldoende aandacht geven aan het vee.

Goed geïntegreerd

D.d. 2018 kunnen we stellen dat we aardig geïntegreerd zijn. In het begin gingen Ingrid en de kinderen nog met grote regelmaat naar Nederland voor familiebezoek, nu is dat anders. Er zijn nu veel sport- en sociale activiteiten waardoor je niet zomaar even weg kunt, we hebben ons leven nu echt hier. En dat bevalt ons allemaal goed!

Interview met de Telegraaf - januari 2020

In januari bracht een journalist van de Telegraaf een bezoek aan het bedrijf van de familie van Wilgen. De pers besteedde begin dit jaar veel aandacht aan boeren-emigratie, dit onder meer naar aanleiding van de boerenprotesten en de groeiende belangstelling voor emigratie. Met dit onderwerp zat de journalist aan tafel bij Frans en Ingrid. Lees hier hun ervaringen en hun zienswijze op de Nederlandse situatie.

Frans, Ingrid, Rick, Bram en Merel