Landbouwgrond in Polen

24 juni 2014 21:05

Landbouwgrond in Polen

Polen telt in totaal ongeveer 16 mln ha landbouwgrond. De staat heeft de laatste jaren de privatisering in een snel tempo doorgezet en dit proces wordt in de komende jaren vervolgd. De Agencja verpacht op dit moment nog bijna 2 mln ha. Deze gronden zullen in de komende jaren te koop worden aange-boden, waarbij de huidige pachters eerste kooprecht hebben.

Het voor de buitenlandse investeerder nog niet mogelijk om zonder vergunning van de staat landbouwgrond direct op naam te krijgen. Dit wordt mogelijk vanaf juni 2016. Het is wel mogelijk om tot 100 % van de aandelen te kopen van een Poolse BV, die al landbouwgrond bezit. Daarnaast kan men, na het oprichten van een Poolse BV, grond pachten van de Agencja.

Polen heeft een nog zeer verkruimelde landbouwstructuur. Door het enorme aantal kleine bedrijven is de gemiddelde bedrijfsomvang slechts 10 ha. Door schaalvergroting in de laatste jaren groeit dit gemiddelde wel vrij snel. De grote landbouwbedrijven, van oudsher de staatsbedrijven, zijn te vinden in het westen en noorden van Polen. Polen telt op dit moment ruim 2300 landbouwbedrijven groter dan 300 ha, waarvan ongeveer de helft meer dan 500 ha bezit (GUS, 2013)

De gemiddelde prijs per hectare is de afgelopen jaren sterk gestegen tot een niveau van rond de 7.000 Euro per ha; echter voor goede akkerbouwgrond met een gunstige verkaveling wordt 10.000 tot 18.000 euro gevraagd.

Marcel Welten; consultant Polen
In Polen werken we sinds kort samen met Marcel Welten. Marcel emigreerde in 1996 naar Polen en woont samen met vrouw en kinderen in Baranowo, een plaatsje dichtbij Poznań. Hij is in Nederland opgegroeid op een pluimveebedrijf en heeft in Wageningen aan de Landbouwuniversiteit zoötechniek gestudeerd. Tot 2013 heeft Marcel als verkoopleider mengvoeders en eendagskuikens gewerkt. In 2013 besloot hij een eigen onderneming op te starten. Marcel is in de afrondende fase van een bedrijfseconomische MBA opleiding aan de economische Universiteit van Poznań. Zijn vrouw, Dorota, heeft al 10 jaar een administratiekantoor wat zich heeft gespecialiseerd in financiële advisering en boekhouding voor buitenlandse bedrijven in Polen. Marcel kent de agrarische sector in Polen goed en is op de hoogte van de actuele wetgeving.