Interfarms 20 jaar

23 november 2017 09:16

Interfarms 20 jaar

Interfarms: al 20 jaar uw binnen- en buitenland makelaar!

Gestart in 1997 met het opbouwen van een Nederlands netwerk van aankoopbegeleiders in het buitenland. Inmiddels uitgegroeid tot een full service makelaarskantoor voor Nederland en het buitenland (meer dan 10 landen wereldwijd).

20 jaar: Een mooi moment om stil te staan bij de ontwikkelingen van onze organisatie en u een beeld te geven van de emigratie onder boeren in de hoogtijdagen van de jaren ’90, het stabiliseren van de emigratiemarkt medio 2005 en de stijgende belangstelling voor het buitenland de afgelopen jaren.

Terugblik op 20 jaar emigratiebegeleiding en investeringsprojecten

1997 - 2000: Canada en Denemarken hot

Vanuit het initiatief van 5 makelaarskantoren om een emigratiebureau op te richten, gaat huidig directeur en eigenaar Frits Bennink (destijds aangesteld als emigratiecoördinator) een bezoek brengen aan het gewilde Canada en Denemarken. Met als doel in contact te komen met aankopende makelaars, bij grote voorkeur Nederlandstalig. Het idee achter de nieuwe organisatie Interfarms was een netwerk op te richten van aankoopbegeleiders die naast de boerengezinnen staat om hen succesvol te begeleiden bij de aankoop in het betreffende land. Aankoopbegeleiding kende men niet of nauwelijks. Het kwam dan ook veel voor dat Nederlanders de buitenlandse boerderij aankochten via de verkopend makelaar. Met als gevolg dat er met twee petten op werd ‘gehandeld’, waarbij niet altijd de aankopende klant er voordelig uit kwam. Het Interfarms netwerk beoogde juist dit te voorkomen en alleen in het belang van de aankopende boer op te treden. 

Welke landen waren in trek?
  • Canada en Denemarken: 60 – 70 % van de emigrerende boerengezinnen ging naar deze landen
  • Jaarlijks trokken circa 350 gezinnen weg uit Nederland.

Reden voor vertrek?
Nederland bood toentertijd een slecht perspectief: hoge grondprijzen, dure melkquotum, productprijzen beneden de maat. In de jaren ’90 was er dan ook sprake een ware emigratiehausse. Deze marktsituatie leidde tot een verdere ontwikkeling van Interfarms. Zo werd het netwerk verder uitgebreid. Er werd gekeken waar mogelijkheden lagen voor agrariërs en of daar een geschikte aankoopbegeleider te vinden was. Al vrij snel werden wij ook actief in Australië, Portugal, de Verenigde Staten en Frankrijk.
Door de stijgende grondprijzen in Denemarken, werd dit land duurder en minder geschikt voor onder andere startende agrarisch ondernemers. Na een verdere oriëntatie bleek Zweden een goed alternatief en konden we ook in contact komen met een Nederlandssprekende begeleider. Juist voor landen waar de Engelse taal niet de voertaal was, bleek de Nederlandse taalvaardigheid van onze buitenlandse begeleiders een extra toegevoegde voor de aankoopbegeleiding.
 

2000 - 2004: Afnemende belangstelling Canada

Eind jaren ’90 kwam Duitsland in beeld, vooral voor semigranten. Rond 2003/2004 werd deze ontwikkeling versterkt door de mond-en-klauwzeer die toen heerste. Boerderijen werden steeds lastiger verkocht, waardoor de markt voor o.a. emigratie naar Canada wegzakte. We zagen toen de ontwikkeling dat ondernemers melkquotum verkochten om vervolgens een 2e locatie in het buurland Duitsland te starten. 

www.interfarms.com : De opkomst van internetgebruik onder boeren werd ook gemerkt. In deze jaren is de eerste Interfarms website opgericht, die met de jaren is doorontwikkeld en momenteel meer dan 20.000 bezoekers per maand heeft en een groot aanbod van boerderijen wereldwijd aanbiedt in drie verschillende talen.

 

2004 – 2008: Verbreding van de dienstverlening

De eerste zes jaar van ons bedrijf lag de focus op de inrichting van het netwerk. We waren toen actief in 10 landen: Canada, Verenigde Staten (South Dakota), Australië en Nieuw-Zeeland. En binnen Europa: Duitsland, Denemarken, Zweden, Tsjechië, Frankrijk en Portugal. Met dit netwerk van Nederlandssprekende begeleiders waren en zijn we nog steeds uniek in de markt. 

Emigreren en investeren
Na verloop van tijd kwam naast aankoopbegeleiding voor boeren, de doelgroep investeerders in beeld. De inmiddels opgebouwde vastgoedervaring konden wij goed gebruiken bij het inschatten van de mogelijkheden van een investeringsprojecten. Met de jaren is er dan ook veel kennis opgebouwd met betrekking tot het waarderen en beheren van buitenlandse agrarische objecten en gronden. Zowel gezinsbedrijven, losse grond als royale investeringsobjecten voor de gehele sector, met de nadruk op melkvee en akkerbouw.

In 2006 richt Interfarms, samen met de ervaren medewerkers Hester Freriksen en Gwenda van Veldhuizen, dochterbedrijf Visa4you op. De visumaanvragen voor Canada en Australië - die we al sinds de start van Interfarms voor boeren verzorgen - worden vanaf dan vanuit een aparte BV geregeld, niet alleen voor boeren maar ook voor particulieren en ondernemers buiten de agrarische sector. Momenteel werken onder Visa4you zes medewerkers, waaronder een Canadese visumconsulent, Nicole van Gaalen, die werkzaam is vanuit een Canadese vestiging van Visa4you in Ontario.
 

2008 – 2012: Het aantal emigranten daalde

  • In die tijd is Interfarms Deutschland GmbH opgericht, voor de verkoop van boerderijen in Duitsland. Het buitenlandse netwerk hielden we wel overeind. Wel zagen we enkele verschuivingen:
  • Frankrijk bleek over de jaren een stabiel emigratieland. Canada zakte daarentegen verder weg. Dit land was, net als Denemarken, te duur geworden. Het quotum was in Nederland weinig meer waard. Zweden kwam in die tijd op. 
  • Vanaf 2011 bleek er juist weer een toename voor Denemarken, doordat de grondprijs in twee jaar tijd was gehalveerd. In 2011 werd de bodem bereikt en zag je vanaf 2012 markt ontstaan voor emigratie en investeringen in Denemarken. Waar in de jaren ’90 en begin 2000 met name melkveehouders hier naar toe vertrokken, bedienden we vanaf dat moment de gehele sector, waaronder met name akkerbouwers.

Interfarms Makelaars Nederland

Om de samenwerking met Nederlandse makelaars te versterken, en om een netwerk te ontwikkelen waarbij kennis, ervaring en contacten actief met elkaar worden gedeeld, is in 2013 een franchiseorganisatie opgericht: Interfarms Makelaars BV. De aangesloten kantoren zijn zelfstandige makelaarskantoren met veel kennis en ervaring van agrarische onroerend goed markt in hun regio:

Boer én schaatser

Er lijkt geen sport zo verweven met de agrarische sector als de schaatssport. Menig belangrijke (natuurijs)wedstrijd staat op naam van een agrariër. De mentaliteit van doorzetten en hard werken, is wat de schaatssport maar ook het boerenleven kenmerkt. Iets waar Interfarms zich ook in herkent. Vanuit een gemeenschappelijke belangstelling voor de schaatssport sponsort Interfarms sinds 2011 een eigen marathonschaatsploeg op het hoogste niveau. In 2016 is de overstap gemaakt om bij een bestaande ploeg eveneens in de Topdivisie aan te haken. Dat doen we nu voor het tweede achtereenvolgende jaar voor de OKAY – Interfarms marathon ploeg; maak kennis met onze ploeg.
 

2012 – 2017: Geld werd minder waard, investeren in grond is de toekomst.

Interfarms participeert zelf sinds 2011 in Deense investeringsprojecten. Goede kansen voor investeerders zijn er overigens niet alleen in Denemarken, maar ook in Australië, Duitsland, Frankrijk, Uruguay (waar we sinds 2012 actief zijn), en Oost-Europa. Bij het Oostblok is het belangrijk voor investeerders om grond op naam te kunnen verkrijgen. En dan zie je in dit deel van Europa grote verschillen. Interessante beleggingen zien wij dan ook alleen in landen waar een stabiel politiek klimaat heerst en een goed werkend kadaster aanwezig is, plus een vastgoedbegeleider die optimaal is ingevoerd in de juridische en fiscale wet- en regelgeving van het land terplekke. Slowakije biedt in onze ogen hiervoor momenteel een goede uitgangspositie voor investeerders. 
 
De investeringsactiviteiten heeft Interfarms er in 2015 toe gebracht om Interfarms Invest BV op te richten, waar Willem Buiter sinds 2016 contactpersoon voor is. Interfarms Invest biedt meerdere beleggingsvormen, waaronder (1) een fonds, waarbij vermogen wordt belegd in een fonds zonder aandeel in het bedrijf, (2) participatie in een projectfonds waarbij de belegger medeaandeelhouder is en Interfarms het beheer verzorgt. En (3) zelfstandige investeringsprojecten, oftewel het maatwerk zoals wij dat al langer aanbieden aan beleggers die volledig zelfstandig in een project investeren, en waarbij wij optreden als aankoopmakelaar en aanvullende diensten verrichten zoals bemiddeling bij opstellen van exploitatieoverzicht, beheer en verkoopbemiddeling.  www.interfarms.nl/invest 
 

Na 2017: Toename emigratie?!

Sinds het wegvallen van het melkquotum in 2015 merken wij een toenemende belangstelling voor het buitenland. Onze jaarlijkse informatieavonden in januari  werd door bijna een dubbel aantal bezoekers bezocht, en ook merken wij het in de dagelijkse gesprekken met boeren. Melkquotum is niet de enige factor, de onzekere melkveeregelgeving, de hoge grondprijzen, maakt het voor starters, maar ook voor boeren die willen uitbreiden of de hoge kostprijs of financieringslast willen drukken, lastig om in Nederland verder te gaan. 
 
Canada kent een toename in belangstelling. Sinds 2016 begeleiden wij meerdere boerengezinnen bij hun visumtraject; de eerste stap voor emigratie naar dit land. Canadese provincies bieden voor melkveehouders, akkerbouwers, maar ook voor pluimvee- en varkensboeren goede mogelijkheden. De grondprijzen lopen uiteen van circa € 1.600 tot € 8.000 voor The Maritimes tot € 9.500 - € 25.000 voor Ontario. Groot verschil met Nederland en andere Europese landen is de melkquotering en daarmee een vaste melkprijs.
Ook Zweden is in trek, maar ook Denemarken vanwege de gunstige grondprijzen en de beschikbaarheid van bedrijven. Voor Slowakije merken wij eveneens een toenemende belangstelling. Waar eerst met name Duitse boeren geïnteresseerd waren, zien we nu ook aankoop-activiteiten vanuit Nederlandse boeren.
 
Het blijft lastig in te schatten wat er straks in 2018, met de invoer van fosfaatrechten, gaat gebeuren onder de Nederlandse melkveehouders. Feit is wel dat dan een einde lijkt te komen aan de voortdurende onzekerheid in de melkveehouderij en dat dat een stimulans kan geven voor verkoop van het bedrijf. Een gunstige melkprijs, de aanhoudende hoge grondprijs en lastige financiering bij de banken zal op dit alles zeker van invloed zijn. Wie weet komt er een nieuw hausse als in de jaren ’90 ?! Feit blijft in ieder geval dat emigratie actueel is én blijft onder de Nederlandse boeren.
 
 
Meer informatie of wilt u een adviesgesprek over uw mogelijkheden in binnen- of buitenland?
Neem vrijblijvend contact met ons op.