Met subsidie uw ambities in het buitenland realiseren

1 juni 2017 10:27

Met subsidie uw ambities in het buitenland realiseren

Ondernemen in het buitenland

Steeds meer agrarische ondernemers hebben de ambitie om activiteiten op te starten in het buitenland. Bij deze stap moet rekening wordengehouden met een aantal fiscale en juridische aspecten.

De adviseurs van Optimus advies kunnen u perfect bijstaan bij de volgende zaken:

  • Advisering omtrent (voorkoming) van dubbele belastingheffing;
  • Het opzetten van een internationale ondernemingsstructuur, waarbij wordt gekeken naar de fiscale gevolgen en waarbij tevens wordt ingegaan op de juridische consequenties (onder meer beperking van aansprakelijkheid);
  • Fiscale advisering over de belasting (tarieven) in het buitenland en Nederland;

Voor een succesvolle stap naar het buitenland is het van groot belang om al vroegtijdig uw fiscale en juridische gevolgen te (laten) beoordelen. Indien u uw situatie in kaart wilt laten brengen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0412 – 622 005.

Indien Optimus advies de bovenstaande werkzaamheden voor u verricht, dan worden uw kosten zelfs voor 50% (met een maximum van € 2.500) gesubsidieerd door RVO.

Meer informatie: www.optimus-advies.nl, telefoonnr. 0412 - 622005