Familie Onis verruilt het Gelderse Harfsen voor Rheinland Pfalz

9 juni 2017 09:27

Familie Onis verruilt het Gelderse Harfsen voor Rheinland Pfalz

Harfsen; een mooi Gelders dorp waar de familie Onis een melkveebedrijf heeft. Zoon Harold (25) melkt hier samen met zijn ouders 75 melkkoeien. Een intensief bedrijf met in totaal 35 hectare in gebruik, waarvan 28 hectare in eigendom. Harold werkt daarnaast nog bij andere melkveebedrijven in de buurt en hij hoopt binnenkort zijn opleiding af te ronden aan de Aeres Hogeschool te Dronten.

Het idee is een meer extensief bedrijf met voldoende omvang voor een gezinsinkomen, alleen biedt Nederland hen daar met de huidige prijzen en wetgeving weinig kans toe. In 2015 kwam buurmansbedrijf te koop, een geschikte locatie voor overname, alleen gingen deze plannen niet door. De hele onduidelijkheid in de melkveesector heeft er mede toe bijgedragen dat van deze koop is afgezien. Het buitenland was al eens vaker ter sprake geweest aan de keukentafel van de familie Onis. Harolds vriendin, Marie (24), komt uit het Duitse Nordrhein Westfalen. Nadat hij en zijn vriendin in januari dit jaar de jaarlijkse Emigratieavonden van Interfarms hadden bezocht, is het balletje gaan rollen. De blik is gericht op Duitsland, en wel op de deelstaat Rheinland Pfalz. ‘Duitsland en met name Rheinland Pfalz biedt veel mogelijkheden voor een extensieve bedrijfsvoering.’, aldus Harold. ‘De ruimte in dit gebied, de relatief goedkope landbouwgrond, en de beschikbaarheid van rendabele melkveebedrijven met een lagere kostprijs, spreekt ons zeer aan. Hier liggen voor ons goede toekomstmogelijkheden. Ons doel is te groeien naar 150 melkkoeien, volledig grondgebonden. Marie volgt, eveneens in Dronten, de studie Hippische Bedrijfskunde. Het is de bedoeling straks in Duitsland een paardenopfoktak te beginnen. Ook daartoe biedt Rheinland Pfalz goede mogelijkheden.'

Familie Onis verwacht over niet al te lange tijd richting Duitsland te kunnen gaan. De verkoop van hun bedrijf in Harfsen is in handen van Jorden Oostdam van Interfarms vlnn makelaars. ‘Oostdam hadden we al gesproken tijdens de informatieavonden. Toen we tot verkoop van onze boerderij over gingen, hebben we een paar makelaars uitgenodigd. Oostdam begreep goed waar wij naar toe wilden. Hij pakt de kansen met beide handen aan. Dat gaf ons een goed gevoel, en de keus voor een makelaar was dan ook snel gemaakt. Het feit dat vlnn makelaars korte lijnen heeft met onze emigratiebegeleider van Interfarms, Frits Bennink, maakt het er natuurlijker ook makkelijker op. We weten onderling goed wat we aan elkaar hebben en hoe ver het staat in het traject. De onderlinge afstemming gaat vlot en flexibel. Er zijn inmiddels een aantal geschikte locaties opgezocht. Ik heb dan ook de goede hoop dat wij over niet al te lange tijd onze activiteiten voortzetten en uitbouwen in Duitsland.’

Foto: Regelink Fotografie