Is het goed boeren in Denemarken?

11 januari 2019 11:11

Is het goed boeren in Denemarken?

Bijna 70 Deense melkveebedrijven staan op de Interfarms website. Een heel aantal, maandelijks komen er een aantal nieuwe te koop. Hoe is het boeren in Denemarken, zijn er mogelijkheden voor Nederlandse melkveehouders om naar Denemarken te gaan?

Deze vraag stellen we aan onze Deense consultant, Hans de Vries, die samen met zijn vrouw Annegien Waalkens al meer dan 27 jaar Nederlandse boeren begeleid bij de aankoop en opstart van het nieuwe bedrijf in Denemarken. Volgende week is hij in Nederland - samen met de andere collega-consultants uit andere Europese landen en uit Canada, de VS en Australië - om potentiële emigranten te informeren over hun mogelijkheden in het buitenland. Dan zijn namelijk de jaarlijkse Interfarms Informatieavonden Emigreren & Investeren.


Hans de Vries: ’De laatste tijd krijgen we nog al eens de vraag hoe de huidige situatie in Denemarken is. Men ziet veel te koop staande Deense bedrijven, met name melkvee. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat melkveehouders in een lastig pakket zitten en gedwongen worden te stoppen. Het klopt dat sommige bedrijven nog steeds overgefinancieerd zijn en het met de huidige melkprijs niet redden, maar dat geldt maar voor een deel van deze boeren. Er zijn vaak ook andere redenen dat melkveehouders stoppen. En als we dan de getallen bekijken, verschillen die niet veel met de jaren hiervoor. In Denemarken waren er in 2017 ruim 2.800 melkveebedrijven. De aantallen schommelen iets, maar gemiddeld staan er tussen 60 tot 80 bedrijven te koop. Een groot verschil met bijvoorbeeld Duitsland, is dat hier in Denemarken al het aanbod online wordt gezet. Het te koop staande aanbod plaatsen wij allemaal op de Interfarms website, behalve de incourante bedrijven die bijvoorbeeld op eilandjes liggen of met grupstallen. De selectie van (geschikte) bedrijven doen we als we in gesprek zijn met klanten.’ 


Wat is de huidige situatie in de melkveehouderij?

’Melkveebedrijven hebben momenteel een omvang van 140 of meer melkkoeien en daarvoor is 98 ha nodig voor ruwvoer. De theoretische melkprijs bij Arla ligt op 283.47 ddk (omgerekend € 38,04) en de biologische melkprijs is omgerekend € 46,70. Verwachting is dat de melkprijs wel onder druk staat, maar we merken dat Campina en Arla elkaar goed in de gaten houden. De grondprijs is ten opzichte van Nederland laag. De hectareprijs loopt uiteen van ruim € 26.000 voor zeer goede kwaliteit grond en € 16.000 voor matige kwaliteit. We zien overigens dat de prijzen voor grond sinds eind 2017 iets dalende zijn. De rentestand is nog steeds heel laag. Kortlopend tot max. 1% en langlopend 30 jaar vast 2,5 %. Hier komt overigens altijd een opslag overheen, die varieert van 0.75 tot 1.75.’

Voor Nederlandse melkveehouders zijn er in Denemarken goede mogelijkheden om een bedrijf te starten of voor schaalvergroting. Er zijn moderne en courante bedrijven te koop, er is ruimte en net als in Nederland zijn er regels maar deze zijn duidelijk en goed uitvoerbaar. Denemarken is boervriendelijk en dat maakt het agrarisch ondernemen hier aangenaam. Lees bijvoorbeeld het verhaal van de familie Bosma. Zij zijn voorjaar 2016 naar Noord Jutland geëmigreerd. Hun droom was om een eigen bedrijf te hebben, iets wat in Nederland niet haalbaar was. 

Familie Bosma onderneemt naar volle tevredenheid in Noord Jutland

Sjaak en Jacqueline Bosma zijn samen met hun kinderen Lucas en Jurre in april 2016 naar Noord Jutland geëmigreerd. Daar is sinds augustus 2018 zoon Kjeld bijgekomen. Ze hebben hier een bedrijf met 220 melkkoeien plus bijbehorend jongvee en 134 hectare. 
In het voorjaar van 2015 startte hun zoektocht naar een boerderij in Denemarken. De rijafstand en de mogelijkheden voor starters gaf de doorslag voor Denemarken. Al vrij snel kwamen ze in contact met Hans de Vries die hun hielp met het beoordelen van kansrijke bedrijven. Ook zijn ze zelf op bezoek gegaan bij een aantal verschillende melkveehouders verdeeld over Denemarken. 

Bosma: ’Onze wensenlijst was duidelijk en reëel: niet te zwaar gefinancierd, goede logistiek, goede grond en rond de 120/150 koeien. In februari 2016 liep Hans tegen een bedrijf aan dat aardig overeen kwam met onze wensen. Het stond nog niet op internet, maar Hans was er al in een vroeg stadium mee op de hoogte vanwege zijn nauwe contacten met diverse makelaarskantoren. Dit bleek het geschikte bedrijf! Binnen anderhalve maand was de overname een feit! 

We zitten hier straks alweer drie jaar. We kunnen stellen dat we aardig geïntegreerd zijn. De kinderen gaan naar school en sport en we doen volop mee met feestjes en buurtactiviteiten. Wij zijn blij dat we de sprong naar Denemarken hebben gewaagd. Onze droom was om ons eigen bedrijf te hebben. We hebben hier de kans gekregen om onze droom waar te maken en te doen wat we leuk vinden!’

Lees het volledige verhaal van de familie Bosma