Melkveebedrijf, Nørre Nebel, zuid-Jutland

88,0 ha. DKK 15.180.000,-   Te koop   Melkvee

Nørre Nebel, Zuid Jutland, Denemarken


Schermafbeelding 2022-09-23 om 07.07.14.png

Ligging:

Goed onderhouden melkveebedrijf met 110 koeien + jongvee gelegen nabij Nørre Nebel.

Grond:

Het bedrijf heeft een totale oppervlakte van ca. 88 ha. En bestaat uit Hustedvej 90 en 51.
Hustedvej 90 heeft een oppervlakte van ca.56 ha. Hustedvej 51 heeft een oppervlakte van ca.33 ha.
De grond ligt rond de gebouwen. De bodemkwaliteit varieert van overwegend akkerbouwgronden JB 4 tot meer humusrijke gebieden ten zuiden van het perceel.

Veestapel:

Er ligt een vergunning voor een veestapel van 130 koeien en 80 jongvee.

Gebouwen:

Husstedvej 90:

Stal voor koeien en een deel van het jongvee, een schuur met ruimte voor jongvee en machines, twee sleuf silo's, alsmede een betonnen erf en twee mestsilo's.
Vleeskuiken-/jongveestal gebouwd in 1976/1996, ca. 1.329 m2 - uitgerust met ruimte voor 72 koeien op ligboxen voor de melkstal. Aan de andere kant van de deel zijn er 70 boxen, waarvan er 20 worden gebruikt voor droge koeien, daarnaast zijn er 30 boxen voor jongvee.
Melkstal 2x10 DeLaval met wachtruimte voor ongeveer 40 koeien. De melk wordt opgeslagen in een melktank van 9.000 liter en een buffertank van 2.600 liter. Naast de melkstal bevinden zich twee afkalfboxen en een klauwbekapbox.

Husstedvej 51:

Stroschuur ( 1903) met een bebouwde oppervlakte van ongeveer 326 m², met een stevige vloer.
Oude stal (1903 )met oppervlakte van ca. 476 m2 - het gebouw is ongebruikt.
Schuur (1986) met een oppervlakte van ca. 378 m². Het gebouw heeft een vaste vloer en wordt gebruikt voor de opslag van stro en machines.
Sleufsilo's met 3 kleinere silo's en een Gyll mestsilo (1989) van 800 m3.

Woning:

Het rode baksteen huis (2001) is goed onderhouden en gemoderniseerd met een oppervlakte van 170 m2. Het huis is goed ingericht en bestaat uit een open keuken, woonkamer, een slaapkamer en 3 kamers, een badkamer, een achter doorgang/bijkeuken, een kantoor, een hal, een gastentoilet en een gastenbadkamer.
Rondom het huis ligt een goed onderhouden tuin. De verwarming gaat via centrale verwarming met melkkoeling als energiebron.

Opslag:

Loods gebouwd in 2001 met een oppervlakte van ongeveer 540 m2 uitgerust met 8 stro groepshokken voor kalveren en vaarzen, en 16 eenling boxen voor kleine kalveren. Het gebouw wordt ook gebruikt voor machines en stroopslag
Voersilo's, twee stalen silo's met elk een capaciteit van ongeveer 15 ton.
Mestsilo's van 3000 m3 uit 1996 en 600 m3 uit 1990

 • id
  2081
 • Prijs
  DKK 15.180.000,- DKK > EUR
 • Grootte
  88,0 ha.
 • Type
  Melkvee
 • Land
  Denemarken
 • Gebied
  Zuid Jutland
 • Plaats
  Nørre Nebel
 • Toon op kaart

Interfarms Denemarken

Danitjsa.png
Danitsja Rientjes
Andre Sistermans

Over Denemarken

Ligging Denemarken is één van de oudste koninkrijken ter wereld. Denemarken bestaat uit het grote schiereiland Jutland en enkele grote eilanden. Het eiland Funen is via een brug met Jutland verbonden. Het eiland Sjaelland is verbonden met Funen d.m.v. een tunnel en een brug. Hiernaast behoren Groenland en de eilandengroep Faeröer tot de staat Denemarken. De hoofdstad Kopenhagen is gelegen op het eiland Sjaelland. De enige landgrens is die met de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein. Sinds kort is er een brug tussen Denemarken en Zweden. Voor het overige wordt Denemarken omringd door de Noordzee (westen), het Kattegat tussen Jutland en Zweden en de Sont tussen Sjaeland en Zweden. De hoofdstad Kopenhagen is gelegen aan de zee de Sont en telt ongeveer anderhalf miljoen inwoners. Deze havenstad is het handelscentrum voor o.a. industrie, brouwerijen (Carlsberg, Tuborg) en de scheepsbouw (Maersk).

Bevolking Denemarken telt ca. 5,8 miljoen inwoners. Dit houdt in dat er gemiddeld op één vierkante kilometer 123 mensen wonen. Meer dan de helft van de Denen wonen op de eilanden ten oosten van Jutland, ongeveer een kwart van de bevolking woont in of rond de hoofdstad Kopenhagen. Op dit moment woont ruim 80% van de bevolking in de steden, dit aantal zal verder toenemen als gevolg van de industriële groei. Op Jutland wonen de meeste Nederlandse agrarische families. De Denen staan positief tegenover de Nederlanders, vooral omdat ze goed integreren.

Munteenheid Denemarken heeft als munteenheid de Deense kroon. De omrekeningskoers van kronen naar euro's is ca. 7,45 kroon staat gelijk aan één euro. De koers van de kroon is gekoppeld aan de euro, 2% naar boven of beneden.

Sociale systeem Het Deense sociale systeem is zeker zo goed als in Nederland. Er zijn enkele verschillen. Zo hoeft men in Denemarken bijvoorbeeld geen schoolgeld, AOW- en ziekenfondspremies te betalen. Dit wordt betaald uit belastinggelden. Het verzekeringsstelsel in vergelijkbaar met het Nederlandse verzekeringsstelsel. In Denemarken wordt over alles 25% BTW berekend. Daarom is in Denemarken het dagelijks leven duurder. Alle boeren zijn verplicht een BTW boekhouding te voeren.

Onderwijs Vanaf drie jaar gaan kinderen naar de kleuterschool. Vanaf zes jaar gaan ze naar de speel- en leerklas. Vanaf zeven jaar gaan ze naar de eerste klas van de basisschool. De basisschool duurt in Denemarken 10 jaar. In Denemarken kun je niet blijven zitten.

Sociale premies worden betaald via de belasting. Men hoeft hierdoor geen schoolgeld, geen ziekenfonds en geen AOW-premies af te dragen. Kinderen zijn in Denemarken tussen hun 7e en hun 16e jaar leerplichtig. Vanaf hun derde kunnen ze naar een børnehave (soort kleuterschool), vanaf hun zesde kunnen ze naar het voorbereidende jaar voor de grondschool (basisschool). De meeste dorpen beschikken over een school. De grondschool duurt negen jaar, waarna het mogelijk is de tiende klas te kiezen, die zich dan vaak in de hoofdplaats van de gemeente bevindt. De meeste kinderen (93%) gaan naar de folkescholen, die gratis zijn. Volgens de huidige grondwet is de Evangelisch-Lutherse kerk de Deense folkekirken (= volkskerk) en als zodanig wordt deze gesteund door de staat. Ca. 95% van de Denen is lid van de Folkekirken. Behalve leden van Folkekirken leven in Denemarken ongeveer 6500 roomskatholieken, 700 hervormden, 6500 baptisten. Deze kerken zijn door de Deense staat erkend.

Denemarken heeft net als Nederland een zeeklimaat. Het klimaat verschilt dan ook niet veel met die van Nederland. Gemiddeld valt er per jaar zo’n 765 mm neerslag, de helft valt tussen juli en oktober. De natste maand is augustus met 81 mm, de droogste maand is februari, in deze maand valt gemiddeld 39 mm. In de zomer zorgen de soms stormachtige winden uit het westen voor verkoeling. De winters zijn gematigd als gevolg van een golfstroom uit het westen die de kou tempert. Denemarken heeft over het algemeen meer uren zon dan in Nederland (ca. 10%!). Het Deense weer is veranderlijk, maar nooit extreem. April en mei zijn mild. De maanden juni, juli en augustus zijn over het algemeen warm (gem. 16,6˚C). Een typische Deense zomer heeft wisselend periodes met regen en periodes met zon. De lentemaanden zijn aangenaam, maar koeler. De winter maanden zijn koel en soms koud, een lichte sneeuw is normaal. Februari is de koudste maand van het jaar met een gemiddelde temperatuur van –0,4˚C.

Klik hier om het weer in Denemarken te bekijken

Landbouw

Denemarken produceert voedsel voor ongeveer 15 miljoen mensen (drie maal de behoefte van Denemarken), 2/3 wordt geëxporteerd. Ondanks de belangrijke rol van de landbouw in Denemarken werken er maar 96.000 mensen ofwel 3% van het totaal aantal werkende mensen in Denemarken in de landbouw. Denemarken heeft zo’n 42.000 agrarische bedrijven, in 1950 lag dit aantal nog op 200.000 bedrijven. De gemiddelde omvang van de agrarische bedrijven is de laatste 10 jaar gestegen van 21 naar 65 ha. De gemiddelde leeftijd van de Deense boer ligt op 52 jaar.

Melkveehouderij

Denemarken telt 2800 melkveebedrijven. een bedrijf telt gemiddeld 194 koeien en deze geven 10.000 kilogram melk per koe per jaar. De omvang is gemiddeld 174 hectare. Veel Deense boeren hebben meestal een of meerdere medewerkers in dienst, ook omdat hun vrouw vaak buitenshuis werkt. Het wordt echter steeds moeilijker een goede Deense medewerker te vinden, daarom kiezen de meeste agrariërs voor buitenlandse medewerkers. Deze komen vooral uit; de Batische staten, Roemenië, Hongarije en Oekraïne. De uitzendbureaus die op de markt zitten worden steeds beter. Er wordt gerekend op 60 koeien per arbeidskracht. De Deense melkveehouderij staat wereldwijd zeer goed aangeschreven. De Deense veestapel bestaat overwegend uit zwartbonte melkkoeien van Holstein Frisian (HF), maar ook Jerseys, Zweeds roodbont en Deense roodbont komen voor. De gezondheidsstatus is IBR en BVD vrij.

Akkerbouw

Denemarken is een echt morenen landschap. Het is voornamelijk heuvelachtige landschap is gevormd door opstuwing door gletsjers uit twee ijstijden, daardoor is de variatie erg groot. De zandgronden die bijna altijd beregend kunnen worden, vindt men vooral in het zuiden, westen en midden van Jutland. De klei en zavel gronden zijn het meest te vinden in het oosten van Jutland, hier zijn vooral varkensbedrijven. Op Funen en Sjaelland zijn vooral akkerbouwbedrijven en weinig melkvee.

De laatste jaren is een duidelijke verschuiving te zien van melkveebedrijven naar zuid en zuidwest Denemarken. Het meeste vee wordt gehouden op zandgronden. Vandaar dat op bijna alle veebedrijven een beregeningsvergunning aanwezig is. Er mag maximaal 1000mm per ha beregend worden en op de betere gronden minder.

De grondprijzen verschillen van € 16.000,- tot € 30.000,- per hectare. De loonwerk kosten liggen op ongeveer € 600,- per hectare.