Melkvee, vlees, zuivelbedrijf in Gotland, Zweden

330,0 ha. Op aanvraag   Te koop   Vleesvee / Zoogkoeien

Gotland, Gotlands, Zweden


Gotland.jpg

Beschrijving:

Agrarisch bedrijf met vleesproductie, deels om te zetten naar melkvee en eigen zuivelverwerkingsactiviteiten. De vleesvee tak omvat ongeveer 670 stalplaatsen in goed onderhouden stallen. Geplande omzetting tot melkveestal met 3 robots en ongeveer 200 melkkoeien + jongvee en droogstaande koeien. Mogelijkheid om de melk te verwerken tot kaas in eigen zuivelfabriek, neveninkomsten van huurders. De bedrijf bestaat uit ongeveer 60 ha goede landbouwgrond met de mogelijkheid tot 270 ha extra huurland of contractteelt.

Grond:

 • 56 ha zeer goede landbouwgrond. Het hele gebied kan worden geïrrigeerd met water uit een gedeeltelijk in eigendom zijnde vijver, aandeel 5 procent, ten zuiden van Stava. Elektrische pompen, ondergronds stamleidingen.
 • Naast eigen grond is er toegang tot ca. 270 ha landbouwgrond die aan het bedrijf grenst voor de productie van veevoer. Afhankelijk van het productietype en de voederbehoeften wordt een passende regeling overeengekomen voor de productie van voeder op contractbasis, of als alternatief een pachtcontract of een combinatie van beide.

Gebouwen:

Veestallen:

 • Twee stallen van ca. 30 x 60 m = 1.800m 2 d.w.z. in totaal 3.600 m 2 bouwterrein. Gebouwd in 2007 in plaatstaal met stalen constructie onder een plaatstalen dak. Biedt plaats aan ca. 670 dieren op diep strooisel met voertafels langs de lange zijden. In een van de stallen staat een ziekenbox met verwarming vanaf het dak en een weegschaal voor het wegen van de dieren.

Geplande verbouwing tot melkstal Stal

 • Stal van ca. 30 x 60 m = 1.800 m 2 Gebouwd in 2007 in plaatstaal met stalen constructie onder een plaatstalen dak. Met voertafels langs de lange zijden. Er zijn plannen om de stallen in te richten met ca. 250 bedden, geschraapte looppaden en 3 melkrobots. Er ontstaat dan een melkstal met ca. 200 melkplaatsen, ca. 50 stieren/ vaarzen en ruimten voor behandel boxen. De verbouwing wordt geraamd op ongeveer SEK 8 miljoen

Opslag:

 • Vijf sleufsilo's voor de voeropslag van de boerderij. Twee van 14,5 x 50 m en een van ieder 14 x 50 m, 12 x 50 m en 8 x 50 m. Twee Mafa silo's voor kant-enklaar voer van 32,5 m3 en twee kleinere vakken voor voer.
 • Toren gebouwd in Prefab elementen met een gestuukte gevel. Op de begane grond bevindt zich een kantoor voor dierverzorgers, toilet en douche. De bovenverdieping doet dienst als uitkijkplatform voor de stallen en vanaf hier heeft men goed zicht op de boerderij. Bijgebouw voor melkverwerking voor kalveren.
 • Mestverwerking, mestplaat ca. 22 x 35 m voor vaste mest van de stieren. Mestput 900 m3 en twee kleinere putten die gebruikt worden voor het verpompen.

Zuivelfabriek:

 • Zuivelboerderij ca.35 x 50 m = 1.750 m² bouwoppervlakte. Verhuurbare oppervlakte ca. 1.800 m² inclusief verdieping 2. Gebouwd in 2009-2010 in natuursteen met een gepleisterde voorgevel onder een enkelvoudig pannen dak. Het gebouw is geschikt voor mindervaliden met een lift en hellingbanen bij de ingang. Bevat verwerkingsapparatuur voor de productie van kaas. Verwarming met houtsnipperketel en zonne-energie op het dak en in koude periodes een pelletketel. Eigen water en riolering. Zie ook bijgevoegde taxatie van de zuivelinventaris.
 • Begane grond: Grote hal met garderobe, productiehal voor kaasproductie, ontvangst-/verpakkingsruimte, werkplaats, laboratorium/keuken, spoelkeuken, mediaruimte, Yoghurtruimte 40 ºc Kaasmagazijn 5º. Kaasafdeling met kaaskuipen en kaaspersen.
 • Bovenste verdieping: Restaurant voor ongeveer 200 gasten met vloer van Gotland pine, balkon en panoramische ramen zodat de gasten de productie kunnen zien. Goed uitgeruste keuken, spoelkeuken en bijkeuken. Winkelpand.

Offered by the Swedish real estate agency Skånegårdar; Mikael Sjöberg

 • id
  2203
 • Prijs
  Op aanvraag
 • Grootte
  330,0 ha.
 • Type
  Vleesvee / Zoogkoeien
 • Land
  Zweden
 • Gebied
  Gotlands
 • Plaats
  Gotland
 • Toon op kaart

Interfarms Zweden

Claudia Gloudemans

Over Zweden

Het koninkrijk Zweden (Konungariket Sverige) is een constitutionele monarchie. Zweden is met haar oppervlakte van bijna 450.000 km² bijna 13 keer zo groot als Nederland en heeft 10 miljoen inwoners. Dat betekent dat er gemiddeld slechts 22 mensen per km² wonen. Nederland heeft gemiddeld 512 inwoners per km². De oppervlakte aan woeste grond in Zweden is 31% met inbegrip van de meer dan 96.000 meren. 58% van de bodem is bedekt met bossen en de cultuurgrond beslaat 11%. Zweden wordt in drie grote landschappen verdeeld: Norrland in het noorden, Svealand in het midden en Götaland in het zuiden. Norrland is bergachtig met eindeloze wouden en vele rivieren en meren. Norrland beslaat bijna tweederde van de totale oppervlakte van Zweden. Svealand in het midden van Zweden heeft een wat opener en vriendelijker landschap. Götaland in het zuiden heeft een zeer gevarieerd landschap met o.a in de zuidelijkste provincie Skåne bloeiende landbouwgebieden en beukenbossen. De westkust is vlak met soms lange zandstranden. Verder een scherenkust met veel eilandjes en inhammen. Hier liggen ook de grote meren Vänern en Vättern. Vänern is het op twee na grootste meer van Europa. De Zweedse bevolking behoort tot de meest karakteristieke vertegenwoordigers van het Noordse ras, met als kenmerken: lange slanke gestalte, smalle schedel, blond haar en blauwe ogen. Vermenging met andere subrassen is in Zweden verhoudingsgewijs zeer weinig opgetreden.

Zweden heeft zich de laatste honderd jaar ontwikkeld van een betrekkelijk arm agrarisch land tot een moderne geïndustrialiseerde samenleving. Zweden is nu een van de welvarendste landen ter wereld, met hoge inkomens en goede sociale zekerheden. Sinds 1842 kent Zweden leerplicht. Het basisonderwijs duurt tien jaar, van 6 tot 16 jaar. In 1962 werd de tienjarige basisschool definitief ingevoerd. Bijna alle scholen worden bestuurd door de plaatselijke overheid, hoewel er ook privé-scholen zijn. Opmerkelijk is dat leerlingen pas vanaf groep acht rapportcijfers krijgen. Verder wordt er in het derde of vierde jaar al gestart met het onderwijzen van Engels als vreemde taal. Na het basisonderwijs volgen bijna alle Zweden een of andere vorm van voortgezet onderwijs. Sommigen bereiden zich dan voor op een universitaire studie, anderen combineren theorie en praktijk om een beroep te leren. De leertrajecten op universiteit en hogeschool duren ongeveer vier jaar. Alle vormen van openbaar onderwijs, ook het hoger onderwijs, zijn kosteloos.

Op dit moment behoort ongeveer 90% van de bevolking tot de evangelisch-lutherse staatskerk. Vele bezoeken de kerk alleen uit traditie, zoals bijvoorbeeld met Kerstmis, Pasen, doop, bevestiging en huwelijk. De kerk hoeft ondanks het lage kerkbezoek niet voor zijn bestaan te vrezen. Iedere Zweed, gelovig of niet, helpt mee de kerk in stand te houden d.m.v. vrijwillige vergoeding aan de kerk. Daarnaast is de kerk de grootste grondeigenaar van het land. De kerk beschikt voornamelijk over bossen t.b.v. de houtproductie. Naast de religieuze functie, fungeerde de staatskerk ook als burgerlijke stand. Hier worden registers van geboorte, huwelijk en overlijden bijgehouden. Sinds 1991 zijn de taken als burgerlijke stand overgenomen door Skattemyndigheten (belastingdienst). Naast de staatskerk vindt men in Zweden ong. 100.000 Rooms Katholieken. Hiervan is slechts een klein deel van Zweedse afkomst. Het grootste deel bestaat uit immigranten uit o.a. Spanje, Portugal, Italië en Polen. Verder vindt men uitsluitend kleinere kerken en religieuze groeperingen : Pinkstergemeente (Filadelfia), Missionskyrka, congregationalisten, orthodoxen, baptisten en methodisten.

Zweden heeft net als buurland Noorwegen te maken met de invloed van de Warme Golfstroom. Zo ligt de gemiddelde jaartemperatuur aanzienlijk hoger in streken zoals Noord-Rusland, Alaska en Groenland die op dezelfde breedte liggen. Het zuiden heeft een uitgesproken zeeklimaat als gevolg van de Warme Golfstroom en er valt dan ook wat meer regen dan in de rest van Zweden. Als er sneeuw valt, blijft die niet vaak liggen. Ook de havens blijven ijsvrij. Het zuiden heeft vier tot vijf zomermaanden, het midden drie tot vier en het noorden een tot drie. De westkust tussen Malmo en de Noorse grens krijgt de meeste regen, ± 700 mm per jaar. Het oosten van Zweden heeft maar 300-400 mm per jaar. Evenals in Zweden en Finland zijn er in Zweden twee bijzondere fenomenen waar te nemen: de middernachtzon en het noorderlicht. De middernachtzon staat voor veel reizigers hoog op het lijstje van bezienswaardigheden. Hoe verder men 's zomers in de richting van de Noordpool gaat, hoe hoger en langer de zon achter elkaar blijft schijnen.

De Zweedse boerenbedrijven zijn voornamelijk familiebedrijven en het land is eigendom van degenen die het bewerken. Het coöperatiewezen, zowel voor afzet, inkoop, als kredietverschaffing, is sterk ontwikkeld. Driekwart van de agrarische productie wordt via coöperatieve organisaties verder verwerkt of afgezet. Ongeveer 7,5% van het land is economisch te benutten. Men slaagt er echter in om daarmee 80% van de binnenlandse behoefte te voorzien. Er is veel waardering van burgers voor de boeren en voor voedsel uit eigen regio. Er wordt dan ook 374 kilogram melk per persoon per jaar geconsumeerd. Ook is de regelgeving in Zweden minder streng.

Melkveebedrijven zijn er in heel Zweden, maar vooral in het zuiden, de smalle kustlijn langs de Botnische Golf en langs de rivierdalen. De veehouderij richt zich op het houden van rundvee (voor vlees en zuivel), maar ook op de varkens, pluimvee en schapen. Dierwelzijn staat het hoog in het vaandeel in. In Zweden telt een gemiddeld bedrijf 94 melkkoeien. In totaal zijn er 3087 melkveebedrijven (2021). De gemiddelde melkproductie is 9996 kilogram melk per koe per jaar.

In het zuiden worden vele gewassen verbouwd, zoals allerlei soorten granen, suikerbieten en bonen. In Midden-Zweden wordt met name graan verbouwd en meer naar het noorden worden voedergewassen geteeld.

Starters hebben hier een goede uitgangspositie. De grondprijzen zijn relatief laag en er zijn geen productierechten. Wanneer men over 25% eigen vermogen beschikt kan een bedrijf worden aangekocht.

De betere grond is gelegen in zuid Zweden met grondprijzen tussen € 25.000,- en € 36.000,- per ha. In andere gebieden loopt de prijs uiteen van € 8.000,- tot ca. € 25.000,- per ha. Dit is afhankelijk van ligging, perceelgrootte en neerslag. Land huren komt veel voor in Zweden. Zweden huren en verhuren onderling van jaar tot jaar maar dit wordt automatisch verlengd. Zweden houden zich over het algemeen ook goed aan hun woord. Over het algemeen is er voldoende land basis bij het bedrijf , maar voeraankopen is altijd mogelijk. De meeste boeren kopen krachtvoer of bijproducten aan. Granen is nooit een probleem, je kunt ze nat, gedroogd en geplet aankopen. Mais is per gebied verschillend in Skane en Halland, het zuiden van Zweden wordt mais verbouwd maar meer noordelijk veel minder zodat aanbod daar beperkt is en transport het al gauw minder interessant maakt. Bierbostel is goed verkrijgbaar, maar perspulp soms weer minder. Opbrengsten in gebied Skane in het zuiden van gras (3 snedes) tussen 8-11 ton droge stof per ha. Ook de opbrengsten van mais zit tussen 8-11 ton droge stof/ha en verschilt tussen deze gebieden in opbrengst niet veel maar wel in zekerheid van goed afrijpen. Vooral langs de kust heb je minder snel kans op nachtvorst en zal de mais een beter zetmeel gehalte hebben en is de kans van een goed product beter als meer noordelijk.

De varkenshouderij is stabiel en goed, ook is er een goede interne afzetmarkt voor (biologische) varkens. Een gemiddeld bedrijf telt in Zweden 825 varkens (2017). Groot verschil met Nederland is dat in Zweden vaak voldoende (betaalbare) grond aanwezig is voor de eigen voervoorziening.