Invest fonds

U belegt met uw vermogen in het Interfarms Invest fonds: een agrarisch onroerend goed fonds wereldwijd.

Interfarms biedt verschillende beleggingsvormen. Beleggers die op zoek zijn naar agrarische beleggingen met weinig risico en een goed rendementen, dan is het Interfarms Invest fonds een goede keuze. U belegt uw vermogen in een agrarisch fonds waarbij u inzage krijgt in de tracking-cijfers van de afgelopen jaren. U heeft geen aandeel in het bedrijf, en uw inleg is volledig gegarandeerd.

Interfarms Invest fonds: Goed rendement, laag risico

  • Geen aandeel in het bedrijf, daarmee draagt u geen risico
  • Inleg is volledig gegarandeerd
  • Lening met looptijd van 5 - 10 jaar
  • Gegarandeerde rente jaarlijkse rente van 4%
  • Minimale inleg €100.000

Grond is waardevast

Beleggen in landbouwgrond kenmerkt zich vanwege een laag risicoprofiel. Grond blijft waardevast en met een goede exploitatie kan een interessant rendement worden behaald.

Rendement

Het rendement op landbouwgrond bestaat uit de gemiddelde waardestijging (indirect rendement) en de gemiddelde jaarlijkse opbrengst (direct rendement). Deze jaarlijkse opbrengsten van de grond omvat de pachtinkomsten, of de inkomsten van het (laten) bewerken van de grond. Het lange termijn rendement, oftewel de waardestijging, ligt de laatste 10 jaar tussen de 4 en 8%.

Juiste combinatie van factoren

Voor het beoordelen van de geschiktheid van een investeringsobject, wordt kritisch gekeken naar de juiste combinatie van factoren, zoals: De beschikbaarheid van een agrarisch bedrijf met potentie, aanwezige kennis, ervaring en contacten met de lokale agrarische markt en gunstig gestemde macro-economische ontwikkelingen.

grasland 2000 pix

Vrijblijvende afspraak

Uw mogelijkheden voor agrarische beleggingen verkennen? Maak een afspraak een vrijblijvend adviesgesprek.

Contact

tarwe oogst

Deense agrarische bedrijven

Binnen Interfarms Invest wordt momenteel belegd in Deense bedrijven. Op meerdere fronten is Denemarken een geschikt land om te investeren in agrarisch onroerend goed. Door de enorme daling van de grondprijzen na het uitbreken van de financiële crisis en de lage rentes. Sinds 2011 is er een bodem in de markt gekomen, maar de landprijzen zijn in grote delen van het land gehalveerd. Doordat in Denemarken veel bedrijven ‘onder water staan’, zijn er weinig kopers te vinden maar is er wel volop vraag naar pachtbedrijven. Interfarms verwacht dat de marktsituatie nog een tijd op dit niveau zal blijven en dat de landprijzen niet verder zullen dalen. Wanneer de productprijzen van onder andere melk en varkensvlees zich gaan herstellen, zal ook de grondprijs geleidelijk aan weer een stijgende lijn gaan vertonen.

Wereldwijd

Voor het fonds wordt niet alleen in Denemarken geïnvesteerd, ook worden kansrijke projecten in andere landen daarin betrokken. Interfarms volgt nauwlettend de mondiale ontwikkelingen op agrarisch gebied. Zo zien wij goede mogelijkheden in de volgende landen: Australië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Polen, Slowakije, Uruguay.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om uw vermogen te beleggen in agrarisch onroerend goed. Maakt u dan vrijblijvend een afspraak via 0528 39 11 11 of info@interfarms.nl.

Contact
AFM toezicht AFM toezicht AFM toezicht